مطالب توسط سید علیرضا زارع مویدی

تقسیم ماترک قبل از فوت ؛ اقدامی سود آور یا دردسر ساز؟!

تقسیم ماترک قبل از فوت از جمله مسائل مهم است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد. اشاره به درستی یا نادرستی این اقدام و همچنین راه حل‌های قانونی و جایگزین، یکی از اهداف نگارش این مقاله، بوده است.

دادخواست توقیف سهم الارث ؛ به دست آوردن مطالبات و حقوق ارزشمند!

دادخواست توقیف سهم الارث ، برگه‌ای است که توسط خواهان پرونده توقیف سهم، تنظیم می‌شود و در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت می‌رسد. در این نوشتار، نکات مهم مربوط به این مبحث را بررسی می‌کنیم.

توقیف سهم الارث بدهکار ؛ دستیابی سریع به مطالبات مالی!

توقیف سهم الارث بدهکار ، یکی از راه‌های متداول برای دریافت طلب یا بدهی از اشخاص حقیقی است. در این مقاله، به مفهوم توقیف سهم قانونی و همچنین نحوه توقیف، اشاره شده است.

ترتیب تقسیم ماترک ؛ مبحثی مهم در زمینه تقسیم اموال به صورت عادلانه!

ترتیب تقسیم ماترک در طبقات اول، دوم و سوم وراث یکی از مهم‌ترین نکات مربوط به تقسیم اموال است. در این مقاله به مهم‌ترین نکات و شرایط مربوط به این مبحث اشاره می‌کنیم.

دعوای تقسیم ماترک ؛ حاکمیت قانون و عدالت از طریق تقسیم سهم توسط دادگاه!

دعوای تقسیم ماترک یکی از دعاوی مهم در زمینه گرفتن ارث بر اساس قانون است. امروزه بسیاری از پرونده‌های حقوقی که در دادگاه بررسی می‌شوند، به همین موضوع اختصاص دارند.

ابطال تقسیم نامه ماترک ؛ حاکمیت قانون و اجرای عدالت!

ابطال تقسیم نامه ماترک یکی از مباحث مهم و اجرایی در زمینه مطالبه سهم الارث است. در این مقاله به مهم‌ترین نکات مربوط به این مسئله و همچنین شرایط لازم برای صدور رای اشاره می‌کنیم.

تقسیم ماترک پدر ؛ حفظ یادگاری‌ها از طریق دریافت حق قانونی!

تقسیم ماترک پدر یکی از قدیمی‌ترین مسائل حقوقی در کشور ما است. امروزه بسیاری از دعاوی حقوقی و پرونده‌های قضایی، به تقسیم اموال متوفیان بین ورثه، اختصاص دارد.