وکالت فروش سهم الارث

وکالت فروش سهم الارث اقدامی است که توسط وراث شخص فوت شده و برای انتقال سهم الارث به سایر اشخاص، انجام می‌شود. این اقدام، با وکالت تقسیم ارث متفاوت است. در حقیقت با تنظیم نمونه سند وکالت فروش سهم الارث ، شخص موکل، به وکیل دستور می‌دهد که برای انتقال سهم الارثی که نصیب او شده است یا قرار است که به او تعلق گیرد، اقدام کند. وکیل نیز ممکن است شخص متخصص یا غیر متخصص باشد، به عنوان مثال بسیاری از اوقات، فروش وکالتی سهم الارث ، به عهده فرزند وارث قرار می‌گیرد. بنابراین ضروری نیست که طرف عقد شما، پروانه وکالت دادگستری داشته باشد.

چرا نمونه وکالت فروش سهم الارث ؟!

دلایل متفاوتی برای تنظیم نمونه متن وکالت فروش سهم الارث وجود دارد. بسیاری از ورثه، زمان کافی برای انتقال سهم قانونی خود را ندارند. ممکن است مالک کسب و کارهای متفاوت باشند و نتوانند زمانی را به فروش سهم الارث اختصاص دهند. در این حالت به نظر می‌رسد وکالت فروش ارث بهترین اقدام برای آن‌ها است.

این اقدام، با هزینه بسیار پایین و صرف زمان اندک انجام می‌شود و نتیجه‌ای مشابه با حضور شخص وارث برای انتقال سهم قانونی به همراه دارد. کافی است با تنظیم نمونه وکالتنامه فروش سهم الارث ، وظیفه انتقال سهم خود را به شخص دیگری واگذار کنید. مشاهده می‌کنید که بدون دردسر برای انتقال سهم، ثمن معامله را دریافت خواهید کرد.

ماهیت نمونه سند وکالت فروش سهم الارث

در متن قانون مدنی ایران، مواد اختصاصی برای وکالت تعیین شده است. به موجب ماده ۶۵۶ قانون اشاره شده: «وکالت، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام یک اقدام خاص، به عنوان نایب خود قرار می‌دهد.» همانطور که در بند قبل هم اشاره کردیم، به شخصی که وکالت شخص دیگر را به عهده می‌گیرد، وکیل می‌گویند. موکل نیز شخصی است که وکیل برای او کار می‌کند.

به وسیله نمونه وکالت فروش سهم الارث ، وکیل به عنوان نماینده قراردادی، دستور موکل را اجرا می‌کند. در اجرای تعهدات، وکیل از موضوع عقد، سهمی نخواهد داشت و تنها با دریافت عوض، نسبت به انجام وظایف اقدام می‌کند. البته این احتمال وجود دارد که وکلا، بخشی از سهم الارث اشخاص را به عنوان عوض قرار دهند.

توجه داشته باشید که با تنظیم نمونه وکالتنامه فروش سهم الارث ، وکیل، طرف عقد بیع سهم الارث قرار نمی‌گیرد. وکیل از طرف شما و به حساب شما، در معاملات نقش دارد. بنابراین اجرای تعهدات مندرج در متن عقد بیع، به عهده موکل، به عنوان طرف اصلی عقد است و در نتیجه مسئولیت وکیل، تنها در حدود وظایف او خواهد بود.

ویژگی‌های نمونه متن وکالت فروش سهم الارث

تمام عقودی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می‌شوند، ویژگی‌های خاص خود را به همراه دارند. در این مطلب نیز به ویژگی‌های مهم وکالت فروش ارث اشاره می‌کنیم.

نمونه سند وکالت فروش سهم الارث ، عقدی اذنی است.

گفتیم که ماهیت عقد وکالت، اعطای نمایندگی به شخص دیگر برای انجام اقدام خاصی است، مانند فروش وکالتی سهم الارث که موضوع مطلب ما است. بنابراین ضروری است که وکیل، برای انجام تعهدات خود، از موکل اذن داشته باشد. البته بعد از تنظیم عقد و در نتیجه اجرای ایجاب و قبول توسط طرفین، تعهدات بین طرفین عقد، لازم الاجرا خواهد بود، مگر آنکه موکل، عقد را فسخ کند، وکیل استعفا دهد یا اقدام دیگری تحقق یابد.

نمونه وکالتنامه فروش سهم الارث ، عقدی جایز است.

منظور از جایز بودن یک عقد، امکان خارج شدن از آن با درخواست هر یک از طرفین است. بنابراین وکیل و موکل موضوع نمونه وکالت فروش سهم الارث ، هر زمان که بخواهند، می‌توانند برای خروج از این عقد، اقدام کنند. علاوه بر این، جنون و فوت، عواملی هستند که در صورت وجود آن‌ها، عقد وکالت، منفسخ خواهد شد.

نمونه سند وکالت فروش سهم الارث می‌تواند رایگان باشد.

عقد وکالت ممکن است با دریافت عوض یا به صورت رایگان تنظیم شود. در ابتدای متن خود اشاره کردیم که ممکن است طرف دیگر این عقد، فرزند یکی از وراث باشد. معمولا این دسته از اشخاص، عوضی را از موکل خود دریافت نمی‌کنند. در این خصوص، به ماده ۶۵۹ قانون مدنی استناد می‌کنیم. بر اساس این ماده: «وکالت ممکن است به صورت مجانی یا با دریافت اجرت باشد.»

نمونه وکالت فروش سهم الارث یک عقد رضایی است.

برای فروش وکالتی سهم الارث ، اعلام قبول از سوی وکیل، الزامی است. بنابراین ایجاب و قبول، از جمله ارکان اساسی برای ایجاد رابطه حقوقی بین وکیل و موکل است. ماده ۶۵۸ قانون مدنی نیز به همین مساله اشاره می‌کند. بر اساس این ماده: «وکالت به صورت ایجاب و قبول، به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، انجام می‌شود.» این ارکان اساسی با امضای نمونه وکالتنامه فروش سهم الارث ، اجرا می‌شوند و در نتیجه به نظر می‌رسد در این خصوص، مشکلی وجود نخواهد داشت.

پایان رابطه وکالت

فروش وکالتی سهم الارث ، رایج‌ترین راه برای پایان رابطه بین وکیل و موکل است. با انتقال سهم الارث به شخص دیگر، تعهدات اجرا می‌شوند و در نتیجه رابطه حقوقی نیز به پایان می‌رسد. با این وجود، راه‌های متفاوت دیگری نیز وجود دارند که در همین مطلب نیز به آن‌ها اشاره کردیم. پایان رابطه به وسیله این روش‌ها، ممکن است به صورت اختیاری یا به صورت قهری انجام شوند. هر کدام را در ادامه این مبحث، بررسی می‌کنیم.

انفساخ وکالت

منظور از انفساخ عقد یا منفسخ شدن، بهم خوردن رابطه بدون اراده طرفین است. به عبارت دیگر، طرفین نقشی در پایان رابطه حقوقی ندارند. این موارد به شرح زیر هستند:

 1. فوت وکیل یا موکل
 2. جنون وکیل یا موکل
 3. از بین رفتن موضوع عقد
 4. گذشت مدت عقد

فوت

جایز بودن نمونه متن وکالت فروش سهم الارث ، منجر به انفساخ عقد، از طریق فوت خواهد شد. تفاوتی بین فوت وکیل یا فوت موکل وجود ندارد. به هر حال با استناد به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، عقد تنظیم شده، منفسخ خواهد شد. برای این مساله، استثنایی وجود نخواهد داشت. بنابراین طرفین نمی‌توانند با یکدیگر توافق کنند که وکالت، حتی بعد از فوت نیز وجود داشته باشد.

جنون

در صورتی که جنون وکیل یا موکل، زیر نظر دادگاه و به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور به اثبات برسد، عقد وکالت فروش ارث ، منفسخ خواهد شد.

از بین رفتن موضوع عقد

اگر قبل از فروش سهم الارث، موضوع عقد از بین برود، نمونه متن وکالت فروش سهم الارث نیز منفسخ خواهد شد. بنابراین در فرضی که موضوع عقد، تلف شود یا موکل، سهم الارث را به شخص دیگری انتقال دهد، عقد تنظیم شده، اعتبار خود را از دست می‌دهد.

سپری شدن مدت عقد

وکالت فروش ارث ممکن است به صورت مدت دار باشد. در صورتی که برای عقد وکالت، مدتی تعیین شده باشد، بعد از سپری شدن این زمان، عقد تنظیم شده نیز منفسخ خواهد شد.

بطلان یا فسخ

هر یک از طرفین، می‌توانند به صورت یک طرفه، برای فسخ عقد اقدام کنند، مشروط بر آنکه در متن عقد، محدود نشده باشند. همچنین با در نظر گرفتن ماده ۶۸۲ قانون مدنی، سفاهت، عامل بطلان عقد وکالت محسوب می‌شود. البته در این ماده تنها به حجر اشاره شده است اما می‌توان با استناد به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، حکم سایر موارد حجر را استنباط کرد و به اختصاص این ماده به سفاهت حکم داد.

پیشنهاد ما

در صورتی که تقسیم ارث را به انجام رسانده‌اید و تصمیم دارید با شخص وکیل در ارتباط باشید، می‌توانید تنظیم عقد خود را به تیم حقوقی ما بسپارید. مرجع تخصصی ارث (دادازما)، آماده ارائه خدمات در زمینه تنظیم اسناد حقوقی است. بنابراین برای ثبت درخواست، می‌توانید بر روی تنظیم اوراق قضایی بزنید.

همچنین می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای تیم حقوقی ما استفاده کنید. با ثبت درخواست در صفحه مشاوره حقوقی تلفنی ، زمان گفتگو با وکیل ارث را تعیین کنید و سوالات حقوقی خود را با او در میان بگذارید. برای بهره مندی از این خدمات، بر روی لینک آبی رنگ قبل بزنید.

2 پاسخ
 1. آرمان خوبیاری
  آرمان خوبیاری گفته:

  سلام، پدر اینجانب در اردیبهشت ماه امسال فوت کرد. گواهی انحصار وراثت دریافت شده و مالیات بر ارث پرداخت شده است. خواهرم که در
  خارج از کشور زندگی میکند، برای تقسیم ارث به ما وکالتنامه نمی‌دهد. در این شرایط برای انتقال مالکیت دارایی‌ها و تقسیم ارث چه اقدامی باید انجام دهیم؟ با احترام

  پاسخ
  • سید علیرضا زارع مویدی
   سید علیرضا زارع مویدی گفته:

   وقت بخیر.
   در صورتی که خواهر شما در تقسیم ارث همکاری نمی‌کند، بهترین راه برای تقسیم اموال، مراجعه به دادگاه آخرین محل اقامت متوفی است، چون بدون رضایت وارث دیگر یا بدون دریافت وکالتنامه از سوی وارث، امکان تنظیم تقسیم نامه یا تقسیم ارث وجود نخواهد داشت. بنابراین مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *