مطالب توسط سید علیرضا زارع مویدی

تقسیم ارث توسط دادگاه ؛ برای جلوگیری از مشکلات، دادگاه را در اولویت قرار دهید!

تقسیم ارث توسط دادگاه اقدامی حقوقی است که توسط بسیاری از اشخاص انجام می‌شود. با استفاده از این راه، ورثه می‌توانند اموال را به صورت توافقی یا با در نظر گرفتن متن قانون بین خود تقسیم کنند.

مالیات بر ارث سرقفلی ؛ بررسی مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مالیات قانونی!

مالیات بر ارث سرقفلی دینی مهم است که از ورثه شخص فوت شده دریافت خواهد شد. با مطالعه مطلب امروز می‌توانید از درصد تعیین شده برای هر یک از طبقات وراث، مطلع شوید.