مالیات بر ارث باغ

مالیات بر ارث باغ ، مالیاتی قانونی است که امروزه، توسط دولت، از وراث شخص فوت شده، دریافت می‌شود. سالانه بسیاری از وراث، برای پرداخت مالیات بر ارث به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند و با پرداخت مالیات، به عنوان یکی از دیون متوفی، اموال مورد نظر را به خود یا سایر اشخاص، انتقال می‌دهند. یکی از اموالی که قانون گذار، درصد مشخصی را برای آن تعیین می‌کند، مالیات بر ارث باغ است. بنابراین وراث، موظف هستند مالیات مشخصی را که برای باغ تعیین شده است، به سازمان امور مالیاتی، پرداخت کنند.

بدیهی است نوع باغ شخص فوت شده، در تعیین درصد مالیات، تاثیری ندارد. البته این به معنای عدم اهمیت اموال ساخته شده یا درخت‌ها و بذرهای کاشته شده در باغ نیست. به هر حال ممکن است ارزش باغ، به واسطه ساختمان‌ها و همچنین گیاهان و درختانی که در آن ساخته یا کاشته شده است، افزایش یابد. افزایش ارزش نیز در میزان مالیات بر ارث باغ ، تاثیر گذار خواهد بود.

مالیات بر ارث باغ  بر چه اساس محاسبه می‌شود؟

میزان مالیات بر ارث باغ ، با توجه به معیارهایی که توسط قانون گذار تعیین شده است، متفاوت است. همانطور که اشاره کردیم، ارزش مال، یکی از عناصر مهم در تعیین میزان مالیات بر ارث باغ خواهد بود. بنابراین در صورتی که ارزش باغ، ۲۰۰ میلیون تومان باشد، میزان مالیات بر ارث باغ نسبت به باغ دیگری که ۵۰ میلیون تومان ارزش دارد، بیشتر است.

حال سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قانون گذار، بر چه اساس، مالیات بر ارث باغ را تعیین می‌کند؟ آیا درصدهای مشخصی را برای هر یک از باغ‌ها در نظر گرفته است؟ در صورت وجود درصد، آیا برای قانون گذار، محل قرار گیری باغ‌ها، مهم است؟

قانون گذار ایران، در قانون مالیات‌های مستقیم، میزان مالیات بر ارث باغ را بر اساس درصد تعیین کرده است. البته میزان این درصدها، ارتباطی با محل قرار گیری باغ یا ویژگی‌های آن ندارد. در حقیقت، قانون گذار، با توجه به تاریخ فوت و همچنین طبقات مختلف وراث، درصدهایی را تعیین کرده است. البته با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر، دو قانون، بر میزان مالیات اموال، حاکم است. در دو عنوان مجزا، ویژگی هر یک از قوانین و همچنین میزان مالیات بر ارث را بیان می‌کنیم.

قوانین حاکم بر مالیات بر ارث باغ !

چنانچه ذکر کردیم، قانون گذار، دو شرط طبقه وراث و همچنین تاریخ فوت را در تعیین میزان مالیات بر ارث باغ ، مقدم بر سایر مسائل می‌داند. اگرچه قانون سابق، رویکرد ارزش گرایانه را برای تعیین مالیات، در نظر گرفته بود اما در قانون اصلاح شده، طبقات مختلف وراث، بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است.

قانون مالیاتی سابق!

در قانون مالیاتی سابق، قانون گذار ارزش‌هایی را در متن قانون معین کرده است و به تناسب همین ارزش‌ها، از وراث، مالیات بر ارث باغ را مطالبه می‌کند. البته مطابق قانون سابق، وراث موظف هستند علاوه بر پرداخت مالیات بر ارث باغ ، مالیات سایر اموال را نیز پرداخت کنند. به عبارت دیگر، قانون گذار، این اجازه را به وراث نداده است که بتوانند مالیات بر ارث باغ را به صورت جداگانه بپردازند؛ اقدامی که ممکن است منجر به فرار از پرداخت مالیات شود.

ساده‌تر بگوییم؟!

فرض کنید شخص فوت شده، باغ میوه‌ای دارد. همچنین قبل از فوت، اموال دیگری نیز توسط او خریداری شده‌اند. اکنون وراث، قصد دارند مالیات بر ارث باغ را پرداخت کنند. ارزش معاملاتی باغ، ۶۰ میلیون تومان است. همچنین سایر اموال، به میزان ۲۵۰ میلیون تومان، ارزش گذاری شده‌اند. با در نظر گرفتن همه این توصیفات، تکلیف مالیات بر ارث باغ ، چیست؟

با توجه به توضیحاتی که در ادامه ذکر می‌کنیم، وراث، نه تنها موظف هستند مالیات بر ارث باغ را پرداخت کنند، بلکه مالیات سایر اموال نیز، در همان زمان محاسبه خواهد شد. به عبارت دیگر، مالیات بر ارث باغ با توجه به ارزش همه اموال، محاسبه می‌شود و سپس از وراث، دریافت خواهد شد. در فرض اخیر، ارزش تمام اموال شخص فوت شده (علاوه بر باغ)، ۳۱۰ میلیون تومان است. سازمان امور مالیاتی نیز، با توجه به درصدی که در متن قانون سابق، بیان شده است، مالیات را از این مبلغ، دریافت می‌کند.

اهمیت قانون سابق!

چرا به قانون سابق استناد می‌کنیم؟ با وجود آنکه قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده است، آیا دلیلی دارد که متن قانون سابق را معیار قرار دهیم؟!

به این نکته اشاره کردیم که در حال حاضر، دو قانون بر میزان مالیات بر ارث باغ ، حاکم هستند:

 1. قانون سابق که در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است.
 2. قانونی که در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده است.

در نظر گرفتن این نکته ضروری است که اصولا همه افراد، مشمول قانون سابق نخواهند بود. همین نکته در خصوص برخی از وراث نیز صادق است، به طوری که آن‌ها نیز نمی‌توانند به اصلاحات قانون استناد کنند و با استفاده از متن این اصلاحات، مالیات بر ارث باغ را به دولت، بپردازند.

وراث و متن قوانین!

اما چه کسانی مشمول قانون سابق می‌شوند و چه کسانی با استناد به متن اصلاحات، می‌توانند مالیات بر ارث باغ را پرداخت کنند؟ پاسخ این سوال، در تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، ذکر شده است. با توجه به این تبصره، تنها اموال اشخاصی که بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ فوت کرده‌اند، مشمول اصلاحات جدید قانون هستند. بنابراین محاسبه مالیات بر ارث باغ ، برای اشخاصی که قبل از تاریخ اشاره شده، فوت کرده‌اند، با توجه به متن قانون سابق، انجام می‌شود.

میزان مالیات بر ارث باغ

درصد مالیات بر ارث باغ با توجه به قانون سابق!

مطابق قانون سابق، مالیات بر ارث باغ با توجه به ارزش باغ و همچنین سایر اموال، محاسبه و درصد گذاری شده است. میزان درصد تعیین شده با توجه به وراث شخص فوت شده، متفاوت است. در این قسمت از نوشتار خود، درصدی که برای هر یک از طبقات وراث، تعیین شده است را ذکر خواهیم کرد. همچنین شما می‌توانید اطلاعات مربوط به هر طبقه از وراث را در مبحث  تقسیم ماترک زن، مطالعه کنید.

وراث طبقه اول

در صورتی که وراث طبقه اول، قصد داشته باشند مالیات ارث باغ را پرداخت کنند، باید درصدها و میزان ارزشی که قانون گذار، تعیین کرده است را مد نظر داشته باشند. میزان مالیات تعیین شده برای این دسته از وراث، عبارت است از:

 1. در صورتی که ارزش همه اموال، تا سقف ۵ میلیون تومان باشد: در این صورت، وراث طبقه اول موظف هستند ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌ها را به عنوان مالیات بر ارث، به دولت پرداخت کنند.
 2. در صورتی که اموال، بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان ارزش گذاری شده باشد: در این صورت، وراثی که در طبقه اول حضور دارند، موظف به پرداخت ۱۵ درصد از ارزش اموال شخص فوت شده هستند.
 3. در صورتی که ارزش اموال شخص فوت شده، بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان باشد: در این صورت ۲۵ درصد از ارزش اموال، به عنوان مالیات، در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
 4. ممکن است ارزش اموال از ۵۰ میلیون تومان نیز بیشتر باشد: در این صورت وراث طبقه اول، با در نظر گرفتن قانون سابق، موظف هستند ۳۵ درصد از ارزش اموال را به دولت، واگذار کنند.

وراث طبقه دوم

همانطور که ذکر کردیم، درصدهای تعیین شده توسط قانون گذار، در هر یک از طبقات وراث، متفاوت است. در این قسمت، میزان مالیاتی را که وراث طبقه دوم، باید به دولت پرداخت کنند، بیان می‌کنیم:

 1. اموال، تا سقف ۵ میلیون تومان ارزش دارند: در این صورت، وراث طبقه دوم، باید ۱۵ درصد از ارزش اموال را به مالیات بر ارث، اختصاص دهند.
 2. میزان ارزش اموال بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان است: اگر ارزش اموال، بین مبالغ تعیین شده باشد، میزان مالیاتی که به این دسته از اموال تعلق می‌گیرد، ۲۵ درصد خواهد بود.
 3. مال یا اموال شخص فوت شده، ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد: در این صورت، مقدار مالیاتی که نسبت به اموال، تعیین می‌شود، ۳۵ درصد است.
 4. ارزش اموال، بالای ۵۰ میلیون تومان است: در خصوص اموالی که بیش از ۵۰ میلیون تومان ارزش دارند، ۴۵ درصد مالیات، توسط قانون گذار، در نظر گرفته شده است.

وراث طبقه سوم

وراثی که در این طبقه حضور دارند، با توجه به درصدهایی که در ادامه بیان می‌شود، مشمول مالیات بر ارث باغ هستند:

 1. ارزش اموال، حداکثر ۵ میلیون تومان: میزان مالیات تعیین شده، ۳۵ درصد است.
 2. ارزش اموال، حداقل ۵ میلیون و حداکثر ۲۰ میلیون تومان: مالیات در نظر گرفته شده، ۴۵ درصد خواهد بود.
 3. ارزش اموال، بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان: میزان مالیات، برابر با ۵۵ درصد از ارزش تمام اموال است.
 4. ارزش اموال، بیش از ۵۰ میلیون تومان: وراث ملزم به پرداخت ۶۵ درصد از ارزش اموال، به عنوان مالیات بر ارث، خواهند بود.

درصد مالیات بر ارث باغ با توجه به اصلاحات سال ۹۴

به این نکته اشاره کردیم که اصلاحات سال ۹۴، برای اموال اشخاصی که بعد از سال ۱۳۹۴ فوت کرده‌اند، کاربرد دارد. مزیتی که در این قانون، برای وراث، در نظر گرفته شده است، پرداخت مالیات، با توجه به نوع مال است. به عبارت دیگر در صورتی که وراث، قصد داشته باشند مالیات بر ارث باغ را پرداخت کنند، پرداخت این مالیات، ارتباطی با مالیات سایر اموال، ندارد. علاوه بر این، برای هر یک از اموال شخص فوت شده، درصدهایی تعیین شده است و بر اساس درصدهای ذکر شده، مالیات اموال نیز، دریافت خواهد شد.

درصدهای مربوط به هر یک از طبقات وراث را با توجه به اصلاحات قانون، بیان می‌کنیم:

 1. طبقه اول وراث: وراث حاضر در این طبقه موظف هستند ۷/۵ درصد از ارزش معاملاتی مال را به عنوان مالیات بر ارث باغ ، به دولت پرداخت کنند.
 2. طبقه دوم وراث: ورثه‌ای که در این طبقه حضور دارند، وظیفه دارند ۱۵ درصد از ارزشی که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین شده است را به همین سازمان، بپردازند.
 3. طبقه سوم وراث: این دسته از وراث نیز مکلف هستند ۳۰ درصد از ارزش تعیین شده برای مال را با توجه به متن قانون، به دولت، منتقل کنند.

تیم حقوقی ما پیشنهاد می‌دهد!

از جمله خدماتی که تیم ما به کاربران حقوقی و غیر حقوقی خود ارائه می‌دهد، مشاوره حقوقی تلفنی است. با استفاده از این خدمات، به آسانی می‌توانید با یک وکیل، مشاور یا حتی کارشناس ارشد حقوقی در ارتباط باشید و تمام سوالات قانونی خود را با آن‌ها در میان بگذارید. برای بهره مندی از این خدمات، می‌توانید بر روی لینک قبل بزنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *