تقسیم نامه زمین زراعی

از جمله اسنادی که توسط وراث تنظیم می‌شود، متن تقسیم نامه زمین زراعی است. به خوبی می‌دانیم که بعد از فوت متوفی و پرداخت دیون متعلق به او، اموال باقیمانده بین وراث، تقسیم خواهد شد. نه تنها زمین بلکه سایر اموال شخص فوت شده، می‌توانند موضوع متن تقسیم قرار گیرند.

متن امروز به نمونه تقسیم نامه زمین زراعی بین وراث اختصاص دارد. این متن قانونی، یک نوع عقد صلح است که توسط ورثه شخص فوت شده تنظیم می‌شود. به موجب این تقسیم نامه، هر یک از ورثه می‌توانند سهم خود را دریافت کنند. در نتیجه نیاز نیست که به مراجع قضایی مراجعه شود. این عقد، در دسته انواع تقسیم نامه زمین قرار می‌گیرد.

موضوع تقسیم نامه زمین زراعی

موضوع فرم تقسیم نامه زمین زراعی بین وراث ممکن است به دو دسته زیر تقسیم شود:

 1. افراز
 2. تفکیک

منظور از افراز، جدا کردن بخش‌های مختلف زمین از یکدیگر است. به عبارت دیگر وراث می‌توانند برای هر بخش از زمین، اسناد جداگانه‌ای دریافت کنند و در نتیجه شراکتی که بین خودشان وجود دارد را از بین ببرند. در این صورت، هر یک از ورثه مالک بخشی از زمین می‌شوند و می‌توانند سهم خود را دریافت کنند.

در مقابل، تفکیک، به معنای تقسیم زمین به قطعات کوچک‌تر است. تفکیک، توسط مرجع ثبتی انجام می‌شود و با انجام آن، مالکیت مشاعی همچنان نسبت به زمین باقی خواهد ماند. بنابراین ورثه موظف هستند بعد از عملیات تفکیک، نمونه متن تقسیم نامه زمین زراعی را تنظیم و سهم خود را در آن تعیین کنند. در این صورت، امکان انتقال سهم هر یک از ورثه وجود خواهد داشت و مالکیت مشاعی نیز همچنان باقی می‌ماند.

توجه داشته باشید که تنظیم فرم تقسیم نامه زمین زراعی اقدامی ضروری است. در حقیقت با تنظیم این عقد است که هر یک از ورثه می‌توانند سهم خود را به سایر اشخاص انتقال دهند. در غیر این صورت، ورثه مجبور می‌شوند که برای افراز زمین اقدام کنند.

شرایط تنظیم نمونه متن تقسیم نامه زمین زراعی

قانون گذار، شرایط مهمی را برای صحت هر عقد در نظر گرفته است. در واقع بدون وجود این شرایط، تنظیم یک عقد سالم، امکان پذیر نیست. بنابراین برای اطلاع از این شرایط اساسی، با ما همراه باشید.

ماده ۱۹۱ قانون مدنی، به همین مساله اشاره می‌کند. مطابق این ماده: «برای صحت هر معامله، شرایط زیر اساسی است:

 1. قصد طرفین و رضای آن‌ها
 2. اهلیت طرفین
 3. موضوع معین که مورد معامله باشد
 4. مشروعیت جهت معامله»

این موارد را به ترتیب بررسی خواهیم کرد.

قصد نگارش تقسیم نامه زمین زراعی

اصل بر حاکمیت اراده است و در نتیجه برای ایجاد یک عقد، باید ایجاب و قبول به روش صحیحی اظهار شود. به همین دلیل است که قانون مدنی در ماده ۱۹۱ اشاره می‌کند: «عقد، محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» به نظر می‌رسد در حال حاضر، امضا و اثر انگشت، بهترین راه برای اظهار قصد است. البته در سایر معاملات، ممکن است لفظ یا حتی سکوت نیز نشان دهنده قصد اشخاص باشد. با این وجود، راه رایج برای نشان دادن قصد، مواردی است که اشاره کردیم.

رضا

در حقوق مدنی، با دو نوع رضایت رو به رو هستیم:

 1. رضای نفسانی
 2. رضای عقلانی

در دنیای اعتبار، وجود رضای نفسانی برای تنظیم فرم تقسیم نامه زمین زراعی ، ضروری دانسته می‌شود. با این وجود در عالم خارج، اثبات این رضا، بسیار سخت است. به همین دلیل اصل بر رضایت است مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد. توجه داشته باشید که اکراه یکی از مواردی است که در آن، رضای عقلانی وجود دارد اما خبری از رضای نفسانی نیست. این اصطلاح در همین مطلب، بررسی خواهد شد.

اهلیت

منظور از اهلیت، شایستگی شخص برای تصرف در اموال و حقوق او است. به این اهلیت در متن مواد ۲۱۱، ۷۵۳ و ۹۵۸  قانون مدنی اشاره شده است. در واقع ماده ۲۱۱، معیار اهلیت را مشخص کرده است. بنابراین اشخاص، برای بهره مندی از اهلیت، باید ویژگی‌های زیر را داشته باشند:

 1. بلوغ
 2. عقل
 3. رشادت

فرم تقسیم نامه زمین زراعی

موضوع معین

برای نگارش نمونه تقسیم نامه زمین زراعی بین وراث ، باید موضوع معینی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر ورثه باید به صورت دقیق، زمین موضوع تقسیم را تعیین کنند. در غیر این صورت، عقد تنظیم شده باطل خواهد بود.

مشروعیت جهت

با توجه به هدف تنظیم نمونه متن تقسیم نامه زمین زراعی ، به نظر می‌رسد که این شرط، همیشه رعایت می‌شود.

نکات مهم نمونه تقسیم نامه زمین زراعی بین وراث

برای تقسیم زمین، ضروری است که به مجموعه‌ای از نکات توجه داشته باشید. این نکات، به تعهدات و مسئولیت‌های ورثه اختصاص دارند. بنابراین در این بخش از متن خود، به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

اشتباه

به اشتباه در موضوع و شخص مصالحه در متن ماده ۷۶۲ قانون مدنی اشاره شده است. این احتمال وجود دارد که در شخص طرف مصالحه، اشتباهی ایجاد شود، به عنوان مثال ممکن است ورثه گمان کنند که شخص الف نیز وارث است و در نتیجه بخشی از زمین را به او تقدیم کنند. همچنین ممکن است ورثه به اشتباه، زمین دیگری را بین خود تقسیم کنند. در این صورت نیز فرم تقسیم نامه زمین زراعی باطل خواهد شد.

اکراه

اشاره کردیم که ممکن است اکراه وجود داشته باشد و در نتیجه نفوذ عقد را از بین ببرد. منظور از اکراه، تهدید شخص به جان، مال و ناموس او است و این تهدید، ممکن است خویشاوندان فرد را نیز مورد هدف قرار دهد. در قانون مدنی بیان شده است که شروط زیر برای تحقق اکراه ضروری هستند:

 1. اکراه باید غیر قانونی باشد. در فرضی که قانون گذار یا حتی مراجع قضایی، ورثه را به انجام اقدامی ملزم می‌کنند، اکراه محقق نمی‌شود.
 2. موضوع اکراه باید شخص اکراه شونده و اشخاص متعارف مانند او را تحت تاثیر قرار دهد.
 3. شخص تهدید کننده، باید قدرت بر انجام موضوع تهدید را داشته باشد.
 4. اکراه زمانی محقق می‌شود که شخص موضوع اکراه، نتواند در برابر تهدید، از خود دفاع کند.

اکراهی که قصد را مخدوش کند، موجب عدم نفوذ مصالحه است. بنابراین در فرضی که اکراه، به طور کلی، قصد را از بین می‌برد، مصالحه به علت فقدان قصد باطل خواهد بود. توجه داشته باشید که منظور از عدم نفوذ، عدم تاثیر عقد تا زمانی است که شخص موضوع اکراه، رضایت خود را اعلام کند.

تدلیس

در نهایت خیار تدلیس را بررسی می‌کنیم. منظور از تدلیس، فریب دادن است. اگر یکی از طرف‌های نمونه تقسیم نامه زمین زراعی بین وراث ، دیگری را فریب دهد و در نتیجه به وسیله این فریب، زیانی به شخص وارد شود، به دلیل حیله و فریب یکی از ورثه، شخص زیان دیده می‌تواند برای فسخ عقد، اقدام کند.

تنظیم عقد خود را به ما بسپارید!

شما می‌توانید تنظیم تقسیم نامه زمین زراعی خود را به ما بسپارید. دادازما به عنوان مرجع تخصصی ارث و با بهره مندی از خدمات وکلا و مشاوران متخصص، می‌تواند در تنظیم این سند با اهمیت، با شما همراه باشد. برای ثبت درخواست خود می‌توانید بر روی تنظیم اوراق قضایی بزنید.

همچنین خدمات دادازما به تنظیم اسناد حقوقی محدود نمی‌شوند. شما می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای این تیم مجرب بهره مند شوید و سوالات و مباحث حقوقی خود را با آن‌ها در میان بگذارید. برای بهره مندی از این خدمات، بر روی مشاوره حقوقی تلفنی بزنید. همچنین برای دریافت نمونه تقسیم نامه زمین زراعی بر روی عکس زیر بزنید.

نمونه تقسیم نامه ارث

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *