مالیات بر ارث پول نقد

یکی از سوالات مهمی که در بخش مالیات بر ارث مطرح می‌شود این است که اگر شخص فوت شده، علاوه بر سایر اموال، پول نقد نیز داشته باشد، میزان مالیات بر ارث پول نقد چه قدر است؟ آیا دولت برای پولی که توسط شخص فوت شده به دست آمده است، مالیاتی در نظر می‌گیرد؟

با فوت شخص، اموال باقیمانده از او مشمول مقررات مربوط به مالیات بر ارث هستند. قوانین مالیات بر ارث، درصدهای مشخصی را برای این اموال در نظر گرفته‌اند و تحت هر شرایطی، وراث موظف هستند مالیات تعیین شده را به دولت پرداخت کنند. از جمله این مالیات‌ها، مالیات بر ارث پول نقد است. بنابراین باید این نکات را بررسی کرد که منظور از مالیات بر ارث پول نقد چیست؟ آیا دولت، تنها مالیات بر ارث پول نقد در بانک را دریافت می‌کند یا برای پولی که در خانه یا محل کار، نگهداری می‌شود، تکلیفی معین کرده است؟

بدون شک، سرمایه‌ای که در هر یک از موسسات مالی کشور وجود دارد، مشمول مالیات بر ارث پول نقد در بانک است. اما در خصوص سرمایه و پولی که در مکانی غیر از این موسسات، نگهداری می‌شوند باید گفت اصولا راهی برای اطلاع از این منابع و در نتیجه دریافت مالیات توسط دولت وجود ندارد. به عبارت دیگر حتی اگر وراث، از پول‌هایی که خارج از این موسسات، نگهداری می‌شوند، اطلاع داشته باشند، برای تعیین میزان مالیات بر ارث پول نقد ، مراتب را به دولت، اطلاع نمی‌دهند. بنابراین برای این دسته از سرمایه‌ها، معمولا مالیاتی دریافت نمی‌شود. با توجه به این مسئله، می‌توان چنین گفت که مبحث امروز ما، به مالیات بر ارث پول نقد در بانک و سایر موسسات مالی اختصاص دارد.

چرا پرداخت مالیات بر ارث پول نقد الزامی است؟!

برای پاسخ دادن به این سوال، بهتر است سوال کلی‌تری را مطرح کنیم مبنی بر اینکه اصولا دلیل پرداخت مالیات بر ارث چیست؟ آیا وراث موظف هستند آن را به دولت پرداخت کنند؟ اگر پرداخت نکنند، آیا ضمانت اجرایی توسط دولت، در نظر گرفته خواهد شد؟

قانون سابق و اصلاحات قانونی در سال ۹۴، دو پاسخ جداگانه را نسبت به این سوالات ارائه داده‌اند. مطابق قانون سابق، در صورتی که شخص برای پرداخت مالیات بر ارث پول نقد و سایر مالیات‌ها اقدام نکند، حق دریافت گواهی حصر وراثت نخواهد داشت. به عبارت دیگر با توجه به قانون سابق، وراث وظیفه دارند مالیات بر ارث تمام اموال را همان ابتدا به دولت پرداخت کنند.

این در حالی است که با اصلاح قانون، تغییراتی در رویه پرداخت مالیات بر ارث پول نقد ایجاد شد. در حقیقت با توجه به اصلاحات قانونی، برای دریافت گواهی از شورا، ضرورتی به پرداخت همه مالیات‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر وراث می‌توانند بدون دریافت رسید مالیاتی، به شورا مراجعه کنند و اقدامات مربوط به حصر وراثت را به انجام برسانند. بنابراین در این صورت، وراث موظف هستند مالیات بر ارث پول نقد در بانک و سایر اموال را با توجه به درصدهایی که تعیین شده است، به دولت پرداخت کنند.

ضمانت اجرای هر یک از قوانین!

همانطور که بیان کردیم، قانون سابق، پرداخت مالیات را شرط دریافت گواهی حصر وراثت قرار داده است. بنابراین وراث برای دریافت این گواهی و آغاز فرآیند تقسیم ماترک متوفی، ملزم به پرداخت مالیات‌ها و در نتیجه دریافت رسید، از سازمان امور مالیاتی هستند.

مطابق قانونی که در سال ۹۴ به تصویب رسید، وراث می‌توانند برای دریافت گواهی اقدام کنند اما زمانی که قصد دارند اموال متوفی را انتقال دهند یا آن‌ها را بین خود تقسیم کنند، موظف به پرداخت مالیات بر ارث خواهند بود. در غیر این صورت، امکان انتقال اموال به صورت رسمی، وجود ندارد.

ممکن است سوال شود که وضعیت مالیات بر ارث پول نقد در بانک چگونه است؟ چنین می‌توان پاسخ داد که بعد از باطل شدن شناسنامه متوفی، دولت کلیه حساب‌های بانکی او را مسدود می‌کند. بنابراین تا زمانی که وراث، برای پرداخت مالیات بر ارث پول نقد ، اقدام نکنند، امکان برداشت پول از این حساب یا حساب‌ها، وجود نخواهد داشت.

آیا قانون سابق همچنان معتبر است؟!

قانونی که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است، تنها برای اموال متوفیانی کاربرد دارد که بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ فوت کرده‌اند. بنابراین متن قانون سابق، همچنان نسبت به وراثی که مورث خود را قبل از تاریخ ذکر شده، از دست داده‌اند، لازم الاجرا خواهد بود.

میزان مالیات بر ارث پول نقد

درصد مالیات بر ارث پول نقد با توجه به قانون سابق!

قانون گذار در متن قانون سابق، درصدهای کلی را نسبت به اموال شخص فوت شده در نظر گرفته است. در حقیقت درصدهایی که در این قانون، برای اموال شخص فوت شده تعیین می‌شود، تابع دو معیار است:

  1. طبقات وراث
  2. حداقل و حداکثر ارزشی که برای اموال، در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به این دو شاخصه، درصدهای مربوط به مالیات بر ارث پول نقد را ذکر می‌کنیم. البته به این نکته مهم توجه داشته باشید که قانون گذار، تنها نسبت به ۲۰ درصد از پول نقد، مالیات بر ارث را در نظر می‌گیرد. بنابراین در خصوص ۸۰ درصد باقیمانده، معافیت مالیاتی تعیین شده است.

میزان پول نقد، حداکثر ۵ میلیون تومان است.

ممکن است ارزش دارایی شخص فوت شده، حداکثر به مبلغ ۵ میلیون تومان باشد. در این صورت وراث طبقه اول، موظف هستند به میزان ۵ درصد از پول نقد را به دولت پرداخت کنند. این میزان برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب ۱۵ درصد و ۳۵ درصد خواهد بود.

ارزش پول نقد، بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان، تعیین شده است.

ممکن است ارزش سرمایه، به ۵ میلیون تومان محدود نشود بلکه این ارزش، مبلغی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان باشد. در این صورت، وراث طبقه اول مکلف به پرداخت ۱۵ درصد از پول نقد به سازمان امور مالیاتی خواهند بود. به همین ترتیب، وراث طبقه دوم و وراث طبقه سوم، موظف هستند ۲۵ درصد و ۴۵ درصد از این ارزش را به عنوان مالیات، به دولت پرداخت کنند.

پول نقد، ارزشی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان دارد.

قانون گذار برای هر یک از طبقات وراث، نسبت به سرمایه بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان، درصدهای جداگانه‌ای را در نظر گرفته است. وراث طبقه اول، باید ۲۵ درصد از مبلغ مربوطه را به مرجع صالح، پرداخت کنند. میزان مالیات نسبت به این ارزش، برای وراث طبقه دوم، ۳۵ درصد و برای وراث طبقه سوم، ۵۵ درصد خواهد بود.

ارزش سرمایه شخص فوت شده، بیش از ۵۰ میلیون تومان است.

قانون گذار برای طبقه اول وراث، نسبت به سرمایه مازاد بر ۵۰ میلیون تومان، مالیاتی به میزان ۳۵ درصد تعیین می‌کند. این مالیات، از پول نقد موجود در موسسات مالی جدا می‌شود و در نتیجه به دولت، پرداخت خواهد شد. همچنین به وراث حاضر در طبقات دوم و سوم نیز مالیاتی به میزان ۴۵ درصد و ۶۵ درصد، تعلق می‌گیرد.

درصد مالیات بر ارث پول نقد با توجه به قانون اصلاح شده!

به این نکته اشاره کردیم که قانون گذار، در قانون جدید، برای هر یک از اموال شخص فوت شده، درصد خاصی را تعیین کرده است. مالیات بر ارث پول نقد در بانک نیز یکی از انواع مالیات‌هایی است که در متن این قانون، برای آن، درصدهایی مشخص می‌شود. در ادامه درصدهای مربوط به مالیات بر ارث پول نقد را بیان می‌کنیم.

مالیات بر ارث پول نقد برای وراث طبقه اول

وراث طبقه اول موظف هستند ۳ درصد از میزان پول نقد را به عنوان مالیات، به دولت پرداخت کنند. در صورتی که پول نقد، در نزد موسسات مالی غیر مجاز نگهداری شود، مالیات بر ارث پول نقد به میزان ۱۰ درصد، از وراث، دریافت خواهد شد.

مالیات بر ارث پول نقد برای وراث طبقه دوم

برای وراث طبقه دوم نیز مالیاتی به میزان ۶ درصد تعیین شده است. همچنین مالیات بر ارث پول نقد برای سرمایه‌های موجود در موسسات غیر مجاز، برای این طبقه، ۴۰ درصد خواهد بود.

مالیات بر ارث پول نقد برای وراث طبقه سوم

این دسته از وراث نیز موظف هستند به میزان ۱۲ درصد از پول نقد باقیمانده از متوفی را به دولت پرداخت کنند. بدیهی است میزان مالیات بر ارث پول نقد ، نسبت به سرمایه‌های موجود در موسسات غیر مجاز، همچنان ۴۰ درصد است.

اسناد زیر برای شما تنظیم شده‌اند.

شما در ادامه این مطلب، اسنادی را مشاهده می‌کنید که تنظیم آن‌ها بین وراث مرسوم است. با توجه به توضیحات بیان شده، می‌توانید سند مورد نیاز خود را دریافت کنید.

تقسیم قبل از وفات

اگر مورث شما قصد دارد قبل از وفات خود، اموال باقیمانده را به سایر اشخاص انتقال دهد، سند زیر دقیقا مناسب شما است. توجه داشته باشید که مهم نیست که طرف مورث شما وراث یا سایر اشخاص باشند.

نمونه تقسیم نامه قبل از فوت

تقسیم اموال بعد از فوت

می‌توانید بعد از پرداخت مالیات و سایر دیون از سند زیر استفاده کنید. در واقع با استفاده از این سند، اموال متوفی قابل تقسیم بین وراث خواهند بود. برای دریافت این سند، بر روی عکس زیر بزنید.

نمونه تقسیم نامه ارث

انتقال سهم الارث

وراث زیادی قصد دارند سهم الارث خود را به سایر اشخاص انتقال دهند. اگر چنین تصمیمی را دارید، این سند می‌تواند برای اقدام شما، صورت قانونی ایجاد کند.

نمونه صلح نامه سهم الارث

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *