مالیات بر ارث سکه

سالانه مبالغ زیادی تحت عنوان مالیات‌ها به سازمان امور دارایی پرداخت می‌شود. این مالیات‌ها که در دو دسته مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیر مستقیم قرار می‌گیرند، یکی از منابع مهم درآمدی برای دولت محسوب می‌شوند. در حقیقت در کنار سایر درآمدهایی که در متن قانون بودجه هر سال تعیین می‌شود، مالیات‌های موضوع قانون مالیات مستقیم نیز یکی از انواع راه‌های ایجاد درآمد است. در این میان، مالیات بر ارث سکه که در دسته مالیات بر ارث قرار می‌گیرد، نوعی دین قانونی است و توسط مودیان مالیاتی آن (وراث شخص متوفی) پرداخت می‌شود.

این مالیات، به انواع اموال شخص فوت شده تعلق می‌گیرد. بنابراین همانطور که در ادامه نیز بیان می‌کنیم، ممکن است در خصوص هر یک از اموال شخص فوت شده، درصدهای مشخصی تحت عنوان مالیات بر ارث مطرح شود. به همین دلیل است که مبحث امروز ما به مالیات بر ارث سکه اختصاص دارد که موضوع آن، یکی از انواع اموال است و برای مالک آن، حق تصرف را به همراه دارد.

مالیات بر ارث سکه در قوانین مالیاتی

در متن قانون مالیات‌های مستقیم که در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۹۴، به ترتیب تصویب و اصلاح شده‌اند، اصطلاح مالیات بر ارث سکه را مشاهده نمی‌کنیم. با این وجود با در نظر گرفتن رویکرد هر یک از قوانین مالیاتی، می‌توانیم درصد این مالیات قانونی را بررسی کنیم.

تا قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، کلیه وراث یا وکیل آن‌ها موظف بودند میزان مالیات بر ارث سکه و سایر اموال شخص فوت شده را با در نظر گرفتن متن قانون سابق، به دولت پرداخت کنند. در حال حاضر، وراثی که متوفیان خود را بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ از دست داده‌اند، وظیفه دارند میزان مالیات را با در نظر گرفتن هر یک از درصدهای تعیین شده در متن اصلاحات قانونی، به دولت پرداخت کنند. البته قانون سابق، همچنان نسبت به اموال اشخاصی که قبل از تاریخ ذکر شده فوت کرده‌اند، حاکمیت دارد. بنابراین در حال حاضر این دو متن قانونی، نسبت به اموال متوفیان حکمفرما است.

تفاوت هر یک از متون قانونی

 1. زمان تقدیم اظهارنامه: مطابق متن قانون سابق، وراث موظف بودند ورقه اظهار را حداکثر تا شش ماه بعد از فوت متوفی به اداره امور مالیاتی ارائه دهند. جریمه مالیات بر ارث نیز به عنوان ضمانت اجرای عدم تقدیم این سند، برای آن‌ها تعیین شده بود. با این وجود مشمولین متن قانون اصلاح شده، موظف هستند ورقه اظهار را با در نظر گرفتن مهلت یک ساله، به سازمان امور مالیاتی تقدیم کنند. البته در صورت عدم تقدیم این سند در زمان تعیین شده، جریمه‌ای به وراث شخص فوت شده تعلق نمی‌گیرد.
 2. زمان پرداخت مالیات: بر اساس قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۶، وراث وظیفه داشتند تا قبل از دریافت گواهی حصر ورثه، برای پرداخت مالیات بر ارث سکه و سایر اموال شخص فوت شده اقدام کنند. به همین دلیل است که مالیات تعیین شده بر اساس این قانون، به مالیات بر ارث انحصار وراثت مشهور است. این در حالی است که مشمولان قانون اصلاح شده، می‌توانند پرداخت مالیات را حداکثر تا زمان انتقال یا تقسیم مال، به تاخیر اندازند.
 3. شیوه محاسبه مالیات بر ارث سکه: در متن قانون سابق، به درصدهای مشخصی در خصوص هر یک از اموال، اشاره‌ای نشده است. به عبارت دیگر میزان مالیات بر ارث کل اموال، با توجه به ارزش معاملاتی آن‌ها و در نتیجه درصدهای کلی که برای هر طبقه از وراث تعیین شده‌اند، محاسبه می‌شود. با این وجود در متن قانون اصلاح شده، درصدهای مشخصی برای هر یک از اموال شخص فوت شده تعیین شده است و وراث نیز می‌توانند درصد مالیاتی هر یک از اموال را به صورت جداگانه محاسبه کنند و به دولت بپردازند.

درصد مالیات بر ارث سکه

میزان مالیات بر ارث سکه در قانون سابق

مطابق متن قانون سابق، هر طبقه از وراث، با در نظر گرفتن ارزش معاملاتی اموال خود، موظف هستند درصدی از ارزش اموال را برای پرداخت مالیات بر ارث کنار گذارند. در ادامه، این درصدها را بررسی می‌کنیم.

طبقه اول وراث

در اکثر اوقات، وراثی که مسئول پرداخت مالیات بر ارث سکه و سایر اموال شخص فوت شده هستند، در طبقه اول قرار می‌گیرند. میزان مالیاتی که برای این طبقه تعیین شده است را با در نظر گرفتن بازه‌های ارزشی بیان می‌کنیم.

 1. ارزش اموال حداکثر ۵ میلیون تومان: ۵ درصد
 2. ارزش اموال حداقل ۵ میلیون تومان و حداکثر ۲۰ میلیون تومان: ۱۵ درصد
 3. ارزش اموال حداقل ۲۰ میلیون تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان: ۲۵ درصد
 4. ارزش اموال مازاد بر ۵۰ میلیون تومان: ۳۵ درصد

طبقه دوم وراث

میزان درصد مالیاتی تعیین شده برای این طبقه از وراث، به شرح زیر هستند:

 1. حداکثر ۵ میلیون تومان: ۱۵ درصد
 2. حداقل ۵ میلیون تومان و حداکثر ۲۰ میلیون تومان: ۲۵ درصد
 3. حداقل ۲۰ میلیون تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان: ۳۵ درصد
 4. حداقل ۵۰ میلیون تومان: ۴۵ درصد

طبقه سوم وراث

در نهایت میزان مالیات بر ارث طبقه سوم وراث را با در نظر گرفتن متن قانون سابق، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 1. میزان ارزش حداکثر ۵ میلیون تومان: ۳۵ درصد
 2. میزان ارزش حداقل ۵ میلیون تومان و حداکثر ۲۰ میلیون تومان: ۴۵ درصد
 3. میزان ارزش حداقل ۲۰ میلیون تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان: ۵۵ درصد
 4. میزان ارزش بیشتر از ۵۰ میلیون تومان: ۶۵ درصد

مالیات بر ارث سکه با توجه به قانون اصلاح شده

همانطور که گفتیم، در متن قانون اصلاح شده، برای هر یک از اموال، درصدهای خاصی تحت عنوان مالیات بر ارث تعیین شده است. بنابراین با در نظر گرفتن این رویکرد قانون گذار، میزان درصد مالیات بر ارث سکه به شرح زیر است:

 1. وراث طبقه اول: ۱۰ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۲۰ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۴۰ درصد

پیشنهاد ما

تیم حقوقی دادآزما با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، آماده ارائه پاسخ به مجموعه سوالات حقوقی شما است. برای بهره مندی از این خدمات، بر روی لینک قبل بزنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *