مالیات بر ارث وسایل نقلیه

سالانه بسیاری از اشخاص به دلایل طبیعی یا غیر طبیعی جان خود را از دست می‌دهند. هر یک از این افراد، ممکن است بستگانی داشته باشند که به طریقی از اموال آن‌ها سهم می‌برند. سهم بردن وراث از اموال شخص فوت شده و در نتیجه تقسیم یا انتقال آن‌ها، وابسته به پرداخت مالیات‌هایی همچون مالیات بر ارث وسایل نقلیه است. در حقیقت یکی از مرسوم‌ترین مالیات‌هایی که امروزه توسط افراد، به دولت پرداخت می‌شود، مالیات بر ارث است.

این مالیات، هر یک از اموال شخص فوت شده را شامل می‌شود و با توجه به تاریخ فوت، احکام متفاوتی را نسبت به این دسته از اموال، در نظر گرفته است. از میان مالیات‌های قانونی که برای ارث تعیین شده‌اند، یکی از مالیات‌های رایج، مالیات بر ارث وسایل نقلیه است. بسیاری از اشخاصی که فوت می‌کنند، ممکن است مالک هرگونه وسایل نقلیه موتوری باشند و بدیهی است قانون گذار، این دسته از اموال را نیز تحت شمول قوانین مالیاتی قرار داده است.

قوانین حاکم بر مالیات بر ارث وسایل نقلیه

با وجود اینکه قانون گذار نسبت به هر یک از اموال، مالیات بر ارث در نظر گرفته است اما منبع تعیین میزان مالیات، قانونی واحد است. در حقیقت قانون مالیات‌های مستقیم که در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۹۴ به تصویب رسیده‌اند، درصد مالیات بر ارث وسایل نقلیه و همچنین سایر اموال را مشخص می‌کنند. البته تاریخ فوت متوفی، مهم‌ترین عامل در تعیین متن قانون مالیاتی است. به عبارت دیگر تا قبل از تصویب قانون مالیات در سال ۱۳۹۴، اموال متعلق به کلیه اشخاص، مشمول قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۶ بود اما با اصلاح این قانون در سال ۹۴، قانون دیگری نیز به وجود آمد و با توجه به تاریخ فوت، متوفیان را از شمول قانون سابق، خارج کرد.

در واقع قانون اصلاح شده در سال ۱۳۹۴ تنها برای متوفیانی لازم الاجرا است که بعد از تاریخ ۹۵/۱/۱ فوت کرده‌اند. بنابراین قانون سابق (قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۶) همچنان حاکمیت خود را نسبت به اموال سایر متوفیان حفظ کرده است و در نتیجه رعایت آن، الزامی است.

نکات مهم مربوط به این قوانین!

 1. بدیهی است استفاده از قانون اصلاح شده برای محاسبه مالیات بر ارث وسایل نقلیه ، تنها برای وراثی کاربرد دارد که مورث آن‌ها بعد از تاریخ ذکر شده فوت کرده باشد. علاوه بر این، وراثی که مشمول قانون اصلاح شده هستند، به هیچ عنوان نمی‌توانند برای پرداخت مالیات بر ارث، به متن قانون سابق استناد کنند.
 2. قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۶، رویکردی کلی نگر نسبت به اموال شخص فوت شده دارد. این قانون، ارزش تمام اموال متوفی را در نظر می‌گیرد و سپس درصدی را برای تمام اموال، تعیین می‌کند. به عنوان مثال مالیات بر ارث وسایل نقلیه ، مطابق این قانون، در کنار سایر اموال محاسبه می‌شود و در نتیجه قانون گذار درصد خاصی را برای این دسته از اموال در نظر نگرفته است. این در حالی است که در متن قانون اصلاح شده، شاهد درصدهای جداگانه برای هر یک از اموال شخص فوت شده هستیم. فرض کنید علاوه بر وسایل نقلیه، اموال دیگری نیز وجود داشته باشد.
  در این فرض، وسایل نقلیه جمعا ۲۰۰ میلیون تومان ارزش دارند در حالی که سایر اموال، ارزشی به میزان ۵۰۰ میلیون تومان را به خود اختصاص داده‌اند. در این صورت، اگر شخص فوت شده، مشمول قانون تصویب شده در سال ۶۶ باشد، قانون گذار کل ارزش اموال را محاسبه خواهد کرد و سپس میزانی از آن را به عنوان مالیات بر ارث، از وراث، دریافت می‌کند. بنابراین مالیات بر ارث در اینجا نسبت به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود و بعد از پرداخت این مالیات، وراث می‌توانند نسبت به اموال، تصمیم گیری کنند.

میزان مالیات بر ارث وسایل نقلیه

سایر نکات مهم!

 1. با توجه به اوصافی که بیان شد، لازم است به این نکته اشاره شود که اصولا وراث مشمول قانون سابق، نمی‌توانند مالیات بر ارث وسایل نقلیه را به صورت جدا از سایر اموال به دولت پرداخت کنند. این در حالی است که وراث مشمول قانون اصلاح شده، می‌توانند مالیات بر ارث هر یک از اموال را به صورت جداگانه و با درصد مشخصی به دولت بپردازند.
 2. علاوه بر مطالبی که ذکر شد، قانونه سابق وراث را موظف دانسته است که ظرف شش ماه از تاریخ فوت مورث، برای پرداخت مالیات بر ارث وسایل نقلیه و همچنین سایر اموال، به سازمان امور مالیاتی کشور، مراجعه کنند. در غیر این صورت، با توجه به ماده ۳۵ قانون فوق، دریافت گواهی حصر وراثت و در نتیجه تقسیم یا انتقال اموال، امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به این دسته از وراث، جریمه مالیات بر ارث نیز تعلق خواهد گرفت.
 3. قانون تصویب شده در سال ۱۳۹۴، این امکان را به وراث داده است که بتوانند مالیات بر ارث وسایل نقلیه را در زمان تقسیم اموال یا انتقال آن‌ها، به دولت پرداخت کنند. بنابراین برای انحصار وراثت، نیازی به پرداخت مالیات نیست اما با توجه به امتیازات موجود در ماده ۲۶ این قانون، بهتر است وراث، حداکثر تا یک سال بعد از فوت مورث، برای پرداخت مالیات، اقدام کنند.

میزان مالیات بر ارث وسایل نقلیه با توجه به متن قوانین!

قانون گذار در متن هر یک از قوانین اشاره شده، درصدهای خاصی را برای مالیات بر ارث اموال، در نظر گرفته است. با توجه به اوصافی که بیان شد، درصدهای مشخص شده را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قانون سابق!

قبل از آنکه بخواهیم به درصدهای کلی قانون مصوب ۱۳۶۶ اشاره کنیم، مجددا تاکید خواهیم کرد که قانون گذار، در این قانون، دو معیار را برای محاسبه مالیات بر ارث وسایل نقلیه و سایر اموال، در نظر گرفته است. این دو معیار عبارت‌اند از:

 1. طبقات وراث
 2. ارزش کل اموال

با وجود این اوصاف، درصدهای مالیاتی، به شرح زیر هستند:

 1. ارزش اموال حداکثر تا ۵ میلیون تومان: در این صورت، وراث طبقات اول، دوم و سوم، به ترتیب موظف به پرداخت ۵ درصد، ۱۵ درصد و ۳۵ درصد از این ارزش به دولت هستند.
 2. در صورتی که ارزش اموال حداقل ۵ میلیون تومان و حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد: در این صورت، میزان مالیاتی که به هر یک از طبقات وراث، تعلق خواهد گرفت، به ترتیب ۱۵درصد، ۲۵ درصد و ۴۵ درصد خواهد بود.
 3. اگر ارزش اموال، بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان باشد: با وجود این شرط، میزان مالیاتی که وراث طبقه اول باید به دولت پرداخت کنند، ۲۵ درصد خواهد بود. همچنین به وراث طبقات دوم و سوم نیز، به ترتیب ۳۵ درصد و ۵۵ درصد مالیات بر ارث تعلق خواهد گرفت.
 4. در صورتی که ارزش اموال، بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد: در این صورت، وراث طبقه اول، وظیفه دارند ۳۵ درصد از ارزش وسایل نقلیه و سایر اموال را به دولت تقدیم کنند. این درصد برای وراث طبقه دوم، ۴۵ درصد و برای وراث طبقه سوم، ۶۵ درصد خواهد بود.

مالیات بر ارث وسایل نقلیه با توجه به قانون اصلاح شده!

همانطور که گفتیم، در متن قانون اصلاح شده، برای هر یک از اموال شخص متوفی، درصد خاصی تعیین شده است. بنابراین میزان مالیاتی که هر یک از طبقات وراث، باید به دولت پرداخت کنند، به شرح زیر خواهد بود:

 1. طبقه اول وراث: وراث حاضر در این طبقه می‌توانند با پرداخت ۲ درصد از ارزش هر یک از وسایل نقلیه به عنوان مالیات، آن‌ها را به سایر اشخاص، انتقال دهند.
 2. طبقه دوم وراث: این دسته از وراث نیز موظف هستند به میزان ۴ درصد از ارزش تعیین شده را به دولت، پرداخت کنند.
 3. طبقه سوم وراث: در صورتی که وراث شخص متوفی، در طبقه سوم حضور داشته باشند، میزان مالیاتی که به آن‌ها تعلق خواهد گرفت، ۸ درصد خواهد بود.

اسناد زیر مورد تایید ما هستند!

کارشناسان حقوقی ما مجموعه‌ای از اسناد حقوقی را تهیه کرده‌اند که استفاده از آن‌ها می‌تواند حقوق وراث را تضمین کند. با مطالعه توضیحاتی که در ادامه بیان شده است، می‌توانید سند مورد نیاز خود را دریافت کنید.

تقسیم اموال قبل از وفات

همانطور که در مطلب تقسیم ارث قبل از فوت نیز اشاره کردیم، مورث می‌تواند اموال خود را قبل از آنکه فوت کند، به وراث انتقال دهد. مزیت این روش، تعیین میزان سهم هر یک از وراث توسط مورث است. بنابراین در این شرایط، الزامی به رعایت متن قانون وجود ندارد.

نمونه تقسیم نامه قبل از فوت

اقدام برای تقسیم بعد از فوت

معمولا ورثه بعد از وفات مورث، اموال او را بین خود تقسیم می‌کنند. سند زیر نیز دقیقا با توجه به همین هدف تنظیم شده است. بنابراین می‌توانید بر روی عکس زیر بزنید و این سند کاربردی را دریافت کنید.

نمونه تقسیم نامه ارث

انتقال سهم الارث

ورثه می‌توانند سهم الارث خود را به هر فردی که تمایل دارند، انتقال دهند. انتقال سهم الارث ممکن است با دریافت مبلغی مشخص یا بدون دریافت آن انجام شود. با انتخاب عکس زیر می‌توانید توضیحات مربوط به این سند را مطالعه کنید.

نمونه صلح نامه سهم الارث

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *