مالیات بر ارث ساختمان

یکی از مالیات‌های قانونی که معمولا از وراث شخص فوت شده دریافت می‌شود، مالیات بر ارث ساختمان است. ممکن است در زمان حیات، برخی از اموال توسط متوفی خریداری شود و تا قبل از مرگ نیز مالکیت آن‌ها به سایر اشخاص منتقل نشود. به عنوان مثال در اغلب خانواده‌ها شاهد هستیم که پدر، ساختمانی را خریداری می‌کند یا برای ساخت یک ساختمان، مجوز می‌گیرد و در انتها ساخت و ساز آن را نیز به پایان می‌رساند اما آن را به نام کسی نمی‌زند یا به شخص دیگری انتقال نمی‌دهد. در این صورت، اگر وراث بخواهند آن را بین خود تقسیم کنند، قبل از انجام هر گونه اقدام برای تقسیم یا انتقال، پرداخت مالیات بر ارث ساختمان الزامی است.

چرا مالیات بر ارث ساختمان را پرداخت کنیم؟

همانطور که اشاره کردیم، یکی از دلایل عمده پرداخت این مالیات به دولت، تقسیم یا انتقال آن توسط اشخاص است. در حقیقت دولت تا زمانی که وراث برای پرداخت مالیات بر ارث ساختمان اقدام نکنند، اجازه تقسیم یا انتقال را به آن‌ها نمی‌دهد. در کنار این دلیل، وراث برای جلوگیری از پرداخت هر گونه جریمه مالیات بر ارث، خود را ملزم می‌دانند که هر چه سریع‌تر برای پرداخت مالیات، به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.

کدام قانون، درصد مالیات بر ارث ساختمان را مشخص می‌کند؟

در حقیقت قانون مالیات‌های مستقیم، تنها منبع قابل استناد در خصوص مالیات بر ارث ساختمان است. در این قانون، میزان مالیات ساختمان با توجه به معیارهایی که در ادامه بیان می‌شود تعیین خواهد شد و سپس وراث موظف هستند طی زمانی که برای آن‌ها تعیین شده است، برای پرداخت این مالیات، اقدام کنند.

اما ممکن است این رویه نسبت به بسیاری از وراث صدق نکند. به عبارت دیگر، قانون مالیات‌های مستقیم، در سال‌های اخیر، تحولاتی را به همراه داشته است و در نتیجه ما نسبت به برخی از وراث، رویه دیگری را در این خصوص، شاهد هستیم. در اینجا بهتر است به صورت جداگانه هر یک از قوانین سابق و همچنین قانون اصلاح شده را مورد بررسی قرار دهیم.

مالیات بر ارث ساختمان در قانون سابق!

در قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۶، دو معیار برای پرداخت مالیات بر ارث ساختمان وجود دارد. این دو معیار عبارت‌اند از:

 1. طبقات وراث
 2. ارزش تمام اموال شخص فوت شده

در واقع قانون گذار در متن این قانون، برای اموالی همچون ساختمان، درصد خاصی را مشخص نکرده است و در نتیجه معیار محاسبه مالیات بر ارث، تنها درصدی است که با توجه به این معیارها، برای وراث تعیین شده است. با در نظر گرفتن این معیارها، وراث نمی‌توانند برای پرداخت مالیات بر ارث ساختمان به صورت جداگانه، به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند بلکه در همان ابتدا، مالیات بر ارث تمام اموال، از آن‌ها دریافت خواهد شد، به عنوان مثال اگر شخصی قصد داشته باشد مالیات بر ارث زمین کشاورزی را به طور جداگانه بپردازد و سپس بعد از گذشت چند ماه، برای پرداخت مالیات بر ارث ساختمان اقدام کند، با توجه به قانون سابق، این امر امکان پذیر نخواهد بود.

بنابراین سازمان، ارزش همه اموال را محاسبه می‌کند و سپس با توجه به میزان‌ تعیین شده و همچنین درصدهای پیش بینی شده در متن قانون، مالیات را از وراث دریافت می‌کند.

مالیات بر ارث ساختمان در قانون اصلاح شده!

اما با تصویب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، رویه قانون گذار تغییر کرد. در متن این قانون، برای هر یک از اموال شخص فوت شده، درصد خاصی به عنوان مالیات بر ارث در نظر گرفته شد و در نتیجه وراث نیز توانستند مالیات هر یک از اموال را به صورت جداگانه، به حساب دولت، واریز کنند. به عنوان مثال تصور کنید شخصی بخواهد مالیات بر ارث ساختمان را به دولت پرداخت کند اما قصد پرداخت مالیات بر ارث باغ را نداشته باشد. در این صورت، قانون اجازه داده است که شخص، مالیات مد نظر خود را به صورت جدا از سایر اموال و با توجه به درصدهای تعیین شده، به دولت پرداخت کند.

مشمولین هر یک از این قوانین!

هر یک از قوانین سابق و اصلاح شده، همچنان در نظام حقوقی ما لازم الاجرا هستند. با این وجود همانطور که گفتیم، هر کدام از آن‌ها، تنها برای برخی از وراث کاربرد دارند. قانون اصلاح شده در سال ۱۳۹۴، تنها برای وراثی لازم الاجرا است که مورث آن‌ها بعد از تاریخ ۹۵/۱/۱ فوت کرده باشد. در نتیجه این دسته از وراث، نمی‌توانند از مفاد قانون سابق برای محاسبه مالیات بر ارث ساختمان استفاده کنند. به همین ترتیب نیز قانون سابق، برای وراثی قابل استناد است که مورث خود را قبل از تاریخ مذکور از دست داده‌اند.

درصد مالیات بر ارث ساختمان

الزامات قانونی!

برای پرداخت مالیات بر ارث ساختمان ، توجه به تاریخ فوت، امری ضروری است. این مسئله به خصوص برای وراثی که مشمول قانون سابق هستند، بسیار مهم است، چرا که در غیر این صورت، موظف هستند مبلغی بیشتر از میزان مالیات تعیین شده را به دولت پرداخت کنند. البته وراث مشمول قانون اصلاح شده نیز بهتر است در زمان تعیین شده توسط قانون گذار، مالیات بر ارث ساختمان را پرداخت کنند تا بتوانند از مزایای ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.

حداکثر زمانی که در هر یک از قوانین برای پرداخت مالیات بر ارث در نظر گرفته شده است، به شرح زیر است:

 1. وراثی که مشمول قانون سابق هستند، موظف خواهند بود مالیات بر ارث ساختمان و سایر اموال متوفی را حداکثر تا ۶ ماه بعد از فوت مورث، به دولت پرداخت کنند.
 2. وراث مشمول قانون اصلاح شده نیز حداکثر تا ۱ سال بعد از تاریخ فوت، موظف هستند برای پرداخت مالیات بر ارث ساختمان اقدام کنند.

میزان مالیات با توجه به هر یک از قوانین!

با توجه به تمام مطالبی که بیان کردیم، در این قسمت از نوشتار خود، قصد داریم میزان مالیات بر ارث را با در نظر گرفتن هر یک از متون قانونی، بیان کنیم. در دو عنوان جداگانه، درصدهای مالیاتی را ذکر خواهیم کرد.

قانون مالیات تصویب شده در سال ۱۳۶۶

میزان مالیاتی که برای تمام اموال، محاسبه می‌شود، با توجه به درصدهایی است که در ادامه ذکر خواهد شد.

حداکثر ۵ میلیون تومان

در صورتی که ارزش اموال، حداقل ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود، میزان مالیات، عبارت‌ است از:

 1. وراث طبقه اول: ۵ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۱۵ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۳۵ درصد

حداقل ۵ میلیون تومان و حداکثر ۲۰ میلیون تومان

اگر ارزش اموال، مقادیری بین ۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان باشد، درصدهای مالیات برای هر یک از وراث، به شرح زیر خواهد بود:

 1. وراث طبقه اول: ۱۵ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۲۵ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۴۵ درصد

حداقل ۲۰ میلیون تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان

در این صورت نیز، مقادیر تعیین شده برای مالیات بر ارث، از این قرار هستند:

 1. وراث طبقه اول: ۲۵ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۳۵ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۵۵ درصد

مازاد بر ۵۰ میلیون تومان

در نهایت متن قانون، نسبت به ارزش مازاد بر ۵۰ میلیون تومان، درصدهای مالیاتی را این گونه در نظر گرفته است:

 1. وراث طبقه اول: ۳۵ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۴۵ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۶۵ درصد

قانون اصلاح شده!

در صورتی که وراث بخواهند مالیات بر ارث ساختمان را با توجه به متن این قانون، به دولت پرداخت کنند، درصد مالیات، چنین خواهد بود:

 1. وراث طبقه اول: ۷/۵ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۱۵ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۳۰ درصد

توجه داشته باشید که مالیات بر ارث، با در نظر گرفتن ارزش معاملاتی ساختمان محاسبه خواهد شد.

اسناد مورد نیاز شما

در ادامه مطلب خود، اسنادی را بررسی کرده‌ایم که توسط بسیاری از وراث تنظیم می‌شوند. اهداف نگارش این دسته از نوشته‌های حقوقی متفاوت هستند. بنابراین ابتدا توضیحات مربوط به هر یک از آن‌ها را مطالعه و سپس مناسب‌ترین را انتخاب کنید.

اگر تصمیم دارید قبل از فوت، اموال خود را به ورثه انتقال دهید تا در آینده نسبت به آن‌ها مالیاتی در نظر گرفته نشود، از سند زیر استفاده کنید.

 

بسیاری از وراث، اموال را بعد از فوت متوفی و با در نظر گرفتن متن قانون بین خود تقسیم می‌کنند. در این صورت، استفاده از سند زیر به شما توصیه می‌شود.

در نهایت، شما می‌توانید سهم الارث خود را به سایر وراث انتقال دهید. این انتقال ممکن است معوض یا غیر معوض باشد. به هر حال، سند زیر، با این هدف تنظیم گردیده است تا بتوانید به سادگی سهم الارث خود را به شخص دیگر منتقل کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *