تقسیم ارث طلای مادر

تقسیم ارث طلای مادر از جمله موضوعات کاربردی است که در مطلب امروز قصد داریم نکات مهم مربوط به آن را بررسی کنیم. در مطلب تقسیم ارث مادر به نکات مربوط به سهم هر یک از ورثه مادر و شرایط حاکم بر سهم آن‌ها اشاره کردیم.

گفتیم که با در نظر گرفتن متن ماده ۸۶۲ قانون مدنی ، ورثه شخص فوت شده به سه طبقه تقسیم می‌شوند و هر یک از ورثه با توجه به شرایطی خاص از اموال مادر سهم می‌برند. با توجه به اهمیت موضوع می‌توانید این مبحث را نیز مطالعه کنید. البته در این مطلب نیز به طور کلی به طبقات وراث اشاره خواهیم کرد.

در میان اموال مادر، شاید بتوان گفت که طلا مهم‌ترین مالی است که برای ورثه باقی خواهد ماند. با توجه به تحولات کشور، امروزه شاهد هستیم که میزان ارزش طلا بالا است و به همین دلیل نیز ورثه نمی‌توانند از این مال با ارزش گذشت کنند. از طرف دیگر طبق سنت‌هایی که در گذشته وجود داشته است، معمولا تقسیم ارث طلای مادر ی بین فرزندان دختر انجام می‌شد و فرزندان پسر، سهمی را از این مال دریافت نمی‌کردند. اما در حال حاضر چه طور؟! آیا همچنان طبق سنت گذشته عمل می‌شود؟ در ادامه این مبحث را به طور مفصل بررسی خواهیم کرد.

تقسیم ارث طلا

همانطور که اشاره کردیم، بسیاری از ورثه گمان می‌کنند طلای متوفی که در اکثر اوقات مادر خواهد بود، باید بین ورثه دختر تقسیم شود. در نتیجه فرزندان پسر سهمی از طلای مادر ندارند. این تصوری اشتباه است که متاسفانه به دلیل تکرار، در ذهن بسیاری از افراد، شکل گرفته است. در حال حاضر قوانین، فرآیند دیگری را در خصوص نحوه تقسیم ارث طلای مادر در نظر گرفته است. در حقیقت با در نظر گرفتن این قانون، هر یک از ورثه اعم از پسر و دختر از طلای مادر سهم دارند و می‌توانند سهم خود را به صورت تقسیم ارث توافقی یا با در نظر گرفتن متن قانون از طلای مادر دریافت کنند.

طبقات وراث و تقسیم ارث طلای مادر

برای تقسیم ارث طلای مادر می‌توانیم سه طبقه از ورثه را در نظر بگیریم. درجات حاضر در این طبقات در سه عنوان بیان می‌شوند.

طبقه اول

ورثه حاضر در این طبقه به شرح زیر هستند:

 1. درجه اول: پدر و مادر متوفی به همراه فرزندان او
 2. درجه دوم: شامل نوه‌ها تا هر قدر که پایین روند.

طبقه دوم

ورثه حاضر در این طبقه نیز به این شرح خواهند بود:

 1. درجه اول: برادران و خواهران متوفی به همراه جد و جده
 2. درجه دوم: فرزندان برادران و خواهران متوفی

طبقه سوم

در خصوص ورثه این طبقه نیز دو درجه قابل تصور است:

 1. درجه اول: عمو، عمه، خاله و دایی متوفی
 2. درجه دوم: فرزندان عمو، عمه، خاله و دایی متوفی

ضروری است که علاوه بر طبقات اشاره شده به نکات زیر نیز توجه داشته باشید:

 1. در صورتی که ورثه حاضر در هر یک از طبقات حضور داشته باشند، ورثه طبقات بعد، از تقسیم ارث طلای مادر سهمی نخواهند داشت.
 2. در صورتی که ورثه در درجات اول هر طبقه حضور داشته باشند، ورثه سایر درجات از تقسیم ارث طلای مادر سهمی نخواهند داشت. بنابراین در فرض حضور فرزندان، نوبت به سهم بردن نوه‌ها نمی‌رسد.
 3. در فرض عدم حضور هیچ یک از فرزندان، نوه‌ها به طور استثنایی در کنار پدر و مادر متوفی، از طلای او سهم خواهند داشت. البته توجه داشته باشید که میزان سهم نوه تابع میزان سهمی است که به مادر یا پدر او تعلق می‌گرفته است.

نحوه تقسیم ارث طلای مادر

نحوه تقسیم ارث طلای مادر

در این مطلب تصمیم داریم نحوه تقسیم ارث طلای مادر را بررسی کنیم. زمانی از عبارت مادر استفاده می‌شود که فرزندان او و در نهایت پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند و بخواهند طلا را بین خود تقسیم کنند. بنابراین در ادامه، تقسیم ارث طلای مادر ی را در خصوص این دسته از وراث بررسی می‌کنیم. در توضیح این نکات، حتما به حروف «یا» و «واو» توجه داشته باشید.

 1. در فرضی که تنها مادر یا پدر حضور دارد یا تنها یکی از اولاد در قید حیات است، تمام اموال به شخص حاضر تعلق می‌گیرد.
 2. ممکن است فرزندی حضور نداشته باشد بلکه تنها پدر و مادر متوفی حاضر باشند. در این صورت به میزان یک ششم از طلا به مادر تعلق می‌گیرد. البته این میزان در فرضی است که برای مادر حاجب وجود داشته باشد. بنابراین درصورت عدم حضور حاجب، به میزان یک سوم از اموال به مادر تقدیم خواهد شد. در هر کدام از فروض نیز باقیمانده اموال به پدر تعلق می‌گیرد.
 3. در فرض حضور پدر و مادر به همراه یک دختر، یک ششم از طلا به پدر، یک ششم به مادر و سه ششم نیز به دختر تعلق می‌گیرد.
 4. در صورتی که پدر یا مادر به همراه یک دختر حاضر باشند، یک ششم به اولیا حاضر تعلق می‌گیرد. سپس به میزان سه ششم در اختیار دختر قرار خواهد گرفت. در خصوص دو ششم باقیمانده نیز چنین تصمیم گرفته شده است که با توجه به سهم ورثه، به ایشان رد خواهد شد.

ادامه مبحث مربوط به تقسیم ارث طلای مادر ی

 1. در صورت حضور پدر و مادر به همراه چند دختر، به هر یک از اولیاء، به میزان یک ششم سهم تعلق خواهد گرفت. سپس چهار ششم باقیمانده بین دختران تقسیم خواهد شد.
 2. در صورت حضور پدر یا مادر و چند دختر، به شخص حاضر یک ششم تعلق خواهد گرفت. سپس چهار ششم به دختران تقدیم می‌شود و یک ششم باقیمانده نیز با توجه به سهم وراث، به آن‌ها رد خواهد شد.
 3. در صورت حضور پدر و مادر یا یکی از آن‌ها و پسر و دختر، به هر یک از اولیاء یک ششم از طلا یا اموال تعلق می‌گیرد. باقیمانده نیز به نسبت پسر دو برابر دختر بین ورثه تقسیم خواهد شد.
 4. در فرض حضور پدر و مادر یا یکی از آن‌ها و یک یا چند پسر، به هر یک از اولیاء به میزان یک ششم از اموال تعلق می‌گیرد. باقیمانده طلا یا اموال نیز به پسر یا پسران تقدیم می‌شود.

توجه داشته باشید که همسر مادر (اعم از همسر اول یا همسر دوم)، به هر حال از اموال او سهم می‌برد. بنابراین در فرض حضور فرزندان، به همسر یک چهارم و در صورت عدم حضور فرزندان، به همسر یک دوم از اموال یا طلا تقدیم می‌شود.

تاثیر وصیت در تقسیم ارث طلای مادر

نحوه تقسیم ارث طلای مادر به وجود وصیت یا عدم وجود آن وابسته است. در حقیقت در صورتی که متوفی به میزان یک سوم از اموال خود را به صورت کتبی وصیت کرده باشد، ورثه موظف هستند ابتدا به متن وصیت عمل کنند. در غیر این صورت امکان تقسیم اموال و در نتیجه تقسیم طلای مادر وجود نخواهد داشت. در خصوص مازاد بر یک سوم از اموال نیز دریافت اجازه از ورثه الزامی است. به عبارت دیگر تا زمانی که ورثه به عملی کردن وصیت مازاد بر یک سوم رضایت ندهند، نمی‌توان این وصیت اضافه را مورد توجه قرار داد.

اشاره کردیم که وصیت باید به صورت کتبی باشد. با این وجود با توجه به رویه قضایی که در حال حاضر وجود دارد، به نظر می‌رسد وصیت شفاهی نیز معتبر است مشروط بر اینکه شخص دارای نفع بتواند آن را به اثبات برساند. امروزه این امکان وجود دارد که شهود برای اثبات این نوع از وصیت حاضر شوند و در دادگاه گواهی بدهند. با این وجود ثابت کردن این نوع از وصیت اندکی دشوار خواهد بود.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید سوالات و مباحث حقوقی خود در زمینه تقسیم ارث طلای مادر و سایر موضوعات ارثی را با وکلای مرجع تخصصی ارث (دادازما) به اشتراک بگذارید و با دریافت مشاوره حقوقی تلفنی از آن‌ها، اقدامات حقوقی را در اسرع وقت به انجام رسانید. برای دریافت مشاوره بر روی لینک قبل بزنید.

همچنین شما می‌توانید تنظیم اوراق قضایی اعم از تقسیم نامه ارث ، صلح نامه، وصیت نامه و غیره را به ما بسپارید. مرجع تخصصی ارث آماده ارائه این خدمات به کاربران دغدغه مند خواهد بود. برای استفاده از این خدمت نیز بر روی لینک قبل بزنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *