تقسیم نامه ماترک

تقسیم نامه ماترک ، یک متن عادی یا رسمی است که وراث، برای تقسیم اموال شخص فوت شده، از آن استفاده می‌کنند. با فوت مورث، مهم‌ترین سوالی که ممکن است برای بسیاری از وراث ایجاد شود، این است که از چه راهی، اموال را بین خود تقسیم کنیم؟ آیا حتما باید به دادگاه مراجعه کنیم یا با توافق هر یک از وراث، امکان تنظیم متن تقسیم نامه ماترک و در نتیجه تقسیم اموال وجود دارد؟

قانون، به این دسته از سوالات، پاسخ داده است. بر اساس قوانین تصویب شده در زمینه اموال شخص فوت شده، وراث می‌توانند بعد از توافق با یکدیگر، با تنظیم متنی تحت عنوان نمونه فرم تقسیم نامه ماترک ، اموال مورث را بین خود تقسیم کنند. اموال شخص فوت شده ممکن است منقول یا غیر منقول باشند که در نتیجه تراضی همه وراث، با استفاده از متن تقسیم نامه ماترک ، تقسیم خواهند شد.

بنابراین در این نوشتار، نمونه تقسیم نامه ماترک را بررسی می‌کنیم و نکات مهم مربوط به تقسیم را ذکر خواهیم کرد.

منظور از نمونه تقسیم نامه ماترک چیست؟

توافقنامه تقسیم ماترک ، متنی قانونی است که برای تقسیم اموال بین وراث، تنظیم می‌شود. در حقیقت وراث شخص فوت شده، با تنظیم این متن، سهم خود را با توجه به اموال باقیمانده، تعیین خواهند کرد. پس از تنظیم نیز، هر یک از سهام نوشته شده در توافقنامه تقسیم ماترک ، به وراث ذکر شده، تعلق می‌گیرد.

همانطور که اشاره کردیم، متن تقسیم نامه ماترک با در نظر گرفتن تراضی و موافقت وراث، تنظیم می‌شود. همچنین با توجه به قانونی بودن، به عنوان راهی آسان برای تقسیم اموال، مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته در نظر داشته باشید که تنظیم تقسیم نامه به دو صورت رسمی و غیر رسمی (عادی)، انجام خواهد شد. تنظیم تقسیم نامه رسمی، در دفترخانه ثبت اسناد رسمی انجام می‌شود و تمام وراث در دفترخانه حاضر می‌شوند و متن تقسیم نامه ماترک را امضاء می‌کنند.

تنظیم نمونه تقسیم نامه ماترک بدون رضایت ورثه

فرض کنید پدر خانواده فوت می‌کند و وراث، قصد دارند اموال او را با تنظیم نمونه تقسیم نامه ماترک ، بین خود تقسیم کنند. وراث پدر، پنج فرزند پسر هستند. با وجود اینکه چهار نفر از ایشان، راضی هستند که متن تقسیم نامه ماترک را تنظیم کنند و در نتیجه با توجه به متن قانون، اموال بین وراث، تقسیم شود اما برادری، راضی به تقسیم اموال از طریق تقسیم نامه نیست. به همین دلیل، هنگامی که متن تقسیم نامه ماترک ، تنظیم می‌شود، وارث ناراضی، نمونه فرم تقسیم نامه ماترک را امضاء نمی‌کند. در این صورت تکلیف وراث راضی و موافق به تقسیم اموال چیست؟ آیا نمونه فرم تقسیم نامه ماترک که توسط ایشان تنظیم شده است و هر چهار نفر، آن را امضاء کرده‌اند معتبر است؟

اگرچه اکثریت وراث در این مثال، حاضر به تقسیم اموال هستند اما با توجه به عدم حضور یکی از وراث (برادر ذکر شده)، توافقنامه تقسیم ماترک ، معتبر نخواهد بود. در این صورت، وراث باید چه کار کنند؟ همانطور که در مبحث دعوای تقسیم ماترک ذکر شد، هر یک از وراث می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و تقاضای تقسیم اموال شخص فوت شده را مطرح کنند. با توجه به اینکه مطلب فوق، در نوشتاری دیگر، بیان شده است، از توضیحات کامل در این خصوص اجتناب می‌کنیم اما نکته مهمی را در این خصوص ذکر خواهیم کرد که با نمونه فرم تقسیم ماترک نیز در ارتباط است.

وجود توافق پیشین و تصمیم دادگاه

هنگامی که یکی از وراث یا تعدادی از آن‌ها، حاضر به تقسیم اموال از طریق نمونه فرم تقسیم ماترک نیستند و در نتیجه تقاضای تقسیم را در دادگاه مطرح می‌کنند، دادگاه صالح، در همان ابتدا این نکته را بررسی می‌کند که آیا قبل از مراجعه به دادگاه، بین وراث، توافقی به وجود آمده است که مبتنی بر متن قانون باشد؟ فرض را بر این می‌گیریم که توافق وراث، قبل از اقامه دعوا وجود داشته است. در این صورت دادگاه، توافقنامه تقسیم ماترک را معتبر می‌داند. در نتیجه وراث، آن را امضاء می‌کنند و هر یک، سهم قانونی خود را دریافت خواهند کرد. البته توجه داشته باشید که ممکن است وراث به توافق برسند که میزان سهام را بر خلاف آنچه که در متن قانون مدنی تعیین شده است، در نظر بگیرند. در این صورت نیز اگر تمام وراث توافق گرده باشند، توافق نامه تنظیم شده بین آن‌ها، معتبر است.

در صورتی که توافقی بین وراث، وجود نداشته باشد، دادگاه، با استفاده از کارشناس دادگستری، ارزش اموالی که قابلیت تقسیم دارند و همچنین قابلیت تقسیم ندارند را در نظر می‌گیرد. تعیین ارزش نیز با توجه به قیمت روز اموال، انجام خواهد شد. بعد از اعلام نظر کارشناسی، دادگاه، با توجه به سهم قانونی و همچنین ارزش اموال، آن‌ها را بین ورثه، تقسیم خواهد کرد.

تنظیم نمونه فرم تقسیم نامه ماترک

تنظیم نمونه فرم تقسیم ماترک ، نکات مهمی دارد که لازم است در این قسمت از نوشتار خود، به آن‌ها اشاره کنیم. مانند سایر اسناد حقوقی، نمونه فرم تقسیم ماترک نیز بندهای گوناگونی دارد که در ادامه به هر یک از این بندها و همچنین نکات مربوط به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

اسامی وراث طرف توافقنامه تقسیم ماترک

مانند قرارداد شراکت ، تقسیم نامه نیز بین افرادی تنظیم می‌شود که با یکدیگر در مجموعه‌ای از اموال شریک هستند. قبل از تقسیم، مالکیت این دسته از اموال، حالت اشاعه دارد و در نتیجه همه وراث، نسبت به آن‌ها حقوقی دارند. با توجه به همین مالکیت، در ابتدای متن نمونه فرم تقسیم ماترک ، مشخصات دقیق هر یک از وراث، نوشته می‌شود. از جمله مهم‌ترین مشخصاتی که باید در این متن ذکر شود، عبارت‌اند از: نام و نام خانوادگی وارث، نام پدر، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، محل صدور شناسنامه، رابطه وارث با شخص فوت شده، محل سکونت هر یک از وراث و….

همه وراثی که طرف نمونه فرم تقسیم نامه ماترک قرار گرفته‌اند، باید این فرم را امضاء کنند و البته اثر انگشت بزنند. در غیر این صورت، متن تقسیم نامه ماترک ، معتبر نخواهد بود.

متن تقسیم نامه ماترک

اموال شخص متوفی

پس از فوت یکی از بستگان، همه اموال او، به عنوان ماترک، در نظر گرفته می‌شوند. مشخصات این دسته از اموال، باید در بند دوم تقسیم نامه، ذکر شود، به عنوان مثال در صورتی که متوفی، یک ملک مسکونی داشته باشد، مشخصات مربوط به پلاک ثبتی و… باید در متن تقسیم نامه، ذکر شود. علاوه بر این، نوشتن سایر اموال متوفی همچون سپرده بانکی، املاک تجاری، وسایل حمل و نقل و… در این قسمت از متن تقسیم نامه، ضرورت دارد.

میزان سهم هر یک از وراث

پس از بیان هر یک از اموال تعیین شده به عنوان ماترک، نوبت به تعیین سهم وراث می‌رسد. در حقیقت اموال، با توجه به سهم مطرح شده در قانون، بین وراث تقسیم خواهد شد. به عبارت دیگر، اموال، به صورت جداگانه، به هر یک از ورثه، تعلق خواهد گرفت و وراث نیز با امضای توافقنامه تقسیم ماترک ، رضایت خود را مبنی بر صحت تقسیم اموال، ابراز می‌کنند.

شرایط موجود در نمونه فرم تقسیم نامه ماترک

در این قسمت، مهم‌ترین شرایط حاکم بر نمونه فرم تقسیم ماترک ، ذکر خواهد شد. این شرایط، برای هر یک از وراث، الزام آور است و در نتیجه بعد از امضاء توافقنامه تقسیم ماترک ، هیچ یک از آن‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن، عمل کنند.

آیا امکان باطل کردن تقسیم نامه وجود دارد؟

در انتها باید به این نکته توجه کنیم که اصل بر صحت تنظیم نمونه فرم تقسیم ماترک است. در حقیقت، همانطور که اشاره کردیم، وراث شخص فوت شده، با امضاء متن تقسیم نامه ماترک ، رضایت خود را مبنی بر تقسیم و همچنین صحت تقسیم نامه، ابراز می‌کنند. بنابراین بعد از تنظیم این سند معتبر، ورثه یا سایر اشخاص منتفع، نمی‌توانند آن را باطل کنند، مگر با وجود شرایطی که در مبحث ابطال تقسیم نامه ماترک ، ذکر شده است.

توصیه حقوقدانان و کارشناسان حقوقی

بدیهی است رسیدن به توافق و تنظیم نمونه فرم تقسیم نامه ماترک ، منفعت بیشتری را برای وراث، به همراه خواهد داشت. به هر حال، تنظیم دادخواست و در نتیجه مراجعه به دادگاه و صدور حکم، هزینه‌های خاص خود را به همراه دارد. از طرف دیگر زمان، به عنوان مهم‌ترین سرمایه وراث، تلف خواهد شد. علت اتلاف وقت نیز وضعیت حاکم بر دادگاه‌های حقوقی است. به عبارت دیگر، با توجه به حجم پرونده‌ها در دادگاه‌های حقوقی، رسیدگی به دعوای وراث، ممکن است ماه‌ها طول بکشد. بنابراین توصیه می‌شود برای جلوگیری از این دسته مشکلات، وراث، با یکدیگر به توافق برسند و در نتیجه، متن تقسیم نامه ماترک را بین خود، تنظیم کنند.

در نهایت توصیه می‌کنیم برای ارتباط با وکیل ارث و دریافت اطلاعات حقوقی از شخصی متخصص، از خدمات مشاوره‌ای تیم حقوقی ما بهره مند شوید. از طریق این روش، به راحتی سوالات خود را مطرح و راه حل‌های قانونی را دریافت کنید. برای ثبت درخواست، بر روی مشاوره حقوقی تلفنی بزنید. همچنین می‌توانید تنظیم تقسیم نامه ماترک خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم عقد، بر روی تنظیم اوراق قضایی بزنید.

«همین حالا بر روی عکس زیر بزنید و نمونه عقد تقسیم را دریافت کنید.»

نمونه تقسیم نامه ارث

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *