مالیات بر ارث پدر

یکی از مالیات‌های مهم موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارث پدر است. در زمان حیات شخص، ممکن است اموالی توسط او خریداری شوند. این اموال در صورتی که قبل از فوت به سایر اشخاص منتقل نشده باشند، مشمول مالیات بر ارث خواهند بود و وراث موظف هستند در زمان تعیین شده توسط قانون گذار، این دین قانونی را به دولت پرداخت کنند.

همانطور که اشاره کردیم، قانون مالیات‌های مستقیم، میزان مالیات بر ارث پدر را تعیین می‌کند. در مواد این قانون، به نکات مهمی همچون موارد معافیت مالیات ارث، جریمه مالیات بر ارث و همچنین درصدهای مالیاتی اشاره شده است. بنابراین وراث، با در نظر گرفتن متن این قانون، به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند و سپس با طی کردن مراحل اداری، میزان مالیات بر ارث پدر را پرداخت می‌کنند.

قانون مالیات‌های مستقیم!

اگرچه به طور کلی قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان منبع و مرجع تعیین کننده میزان مالیات، مورد استناد قرار می‌گیرد اما متن این قانون، در سال‌های اخیر، تغییراتی را با خود به همراه داشته است. در حقیقت با اصلاح این قانون در تیر ماه سال ۱۳۹۴، گروهی از وراث، از شمول قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۶ خارج شدند. با توجه به مفهوم مخالف ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارث پدر ، برای وراثی که مورث خود را بعد از تاریخ ۹۵/۱/۱ از دست داده‌اند، با توجه به متن این قانون، محاسبه خواهد شد. بنابراین قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۶ همچنان لازم الاجرا است و برای سایر وراث، قابل استناد خواهد بود.

به وجود آمدن تغییرات در متن قانون!

بدیهی است تا قبل از تصویب متن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مقررات سال ۱۳۶۶ نسبت به اموال همه متوفیان حاکم بود اما بعد از تصویب این قانون، دامنه استفاده از قانون سابق، محدود شد. در حقیقت با اصلاح این قانون، تغییراتی در شیوه محاسبه مالیات بر ارث پدر و همچنین زمان پرداخت این مالیات، در نظر گرفته شد. با مقایسه این دو قانون در دو عنوان مجزا، تغییرات اخیر را مشاهده خواهیم کرد.

قانون سابق!

مطابق قانون سابق، وراث موظف هستند مالیات بر ارث پدر را نسبت به ارزش کل اموال او محاسبه و پرداخت کنند. بنابراین در متن این قانون، رویکردی کلی نگر را شاهد هستیم، به این دلیل که قانون گذار، درصدهای جداگانه‌ای را برای هر یک از اموال متوفی در نظر نگرفته است بلکه ابتدا میزان کل اموال را مد نظر قرار می‌دهد و سپس با توجه به این میزان، درصدهایی را به عنوان مالیات بر ارث در نظر می‌گیرد. بنابراین بر خلاف قانون اصلاح شده در سال ۱۳۹۴، وراث موظف هستند مالیات بر ارث پدر را در خصوص کل اموال و در زمانی واحد، به دولت پرداخت کنند. در غیر این صورت، انجام اقدامات مربوط به تقسیم ماترک متوفی، امکان پذیر نخواهد بود.

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم!

با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، رویکرد کلی، در محاسبه مالیات بر ارث پدر کنار گذاشته شد. در واقع قانون گذار، در متن این قانون، برای هر یک از اموال، درصد خاصی را به عنوان مالیات بر ارث در نظر گرفته است. این مالیات با توجه به ارزش معاملاتی هر یک از اموال، تعیین خواهد شد و در نتیجه نیازی به محاسبه مالیات بر ارث یک مال، با توجه به ارزش سایر اموال، وجود نخواهد داشت. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این قانون نسبت به قانون سابق، امکان پرداخت مالیات بر ارث به صورت جداگانه و البته در زمان انتقال یا تقسیم مال مربوطه خواهد بود.

در حقیقت همانطور که گفتیم، در قانون سابق، وراث موظف بودند در همان ابتدا و حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ فوت، برای پرداخت مالیات بر ارث پدر اقدام کنند. این در حالی است که اگرچه در متن قانون جدید، وراث باید حداکثر تا یک سال بعد از تاریخ فوت، مالیات بر ارث را بپردازند اما عدم توجه به تاریخ مقرر و در نتیجه پرداخت آن در زمان انتقال یا تقسیم هر یک از اموال نیز مشکلی را برای وراث، به وجود نمی‌آورد. البته در صورتی که وراث، بعد از تاریخ اشاره شده، برای پرداخت مالیات بر ارث پدر اقدام نکنند، نمی‌توانند از مزایای موجود در ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.

مالیات بر ارث پدر شهید

دانستیم که به هر حال وراث پدر موظف هستند مالیات بر ارث او را در زمان تعیین شده به دولت پرداخت کنند. حال ممکن است سوال شود که مالیات بر ارث پدر شهید چقدر است؟ آیا به پدر شهید و اموال او نیز مالیات بر ارث، تعلق می‌گیرد؟

در پاسخ به این سوال باید چنین گفت که اگر پدر، از شهدای انقلاب اسلامی باشد، اموال او مشمول مالیات بر ارث نخواهد بود و در نتیجه وراث می‌توانند اموال او را بین خود تقسیم کنند یا آن را به سایر اشخاص، انتقال دهند. اگر منظور از مالیات بر ارث پدر شهید ، مالیات بر ارث شخصی است که ولایت فرزند شهید را به عهده داشته است و در نتیجه فرزند او، به عنوان شهید انقلاب اسلامی، شناخته شده است، مالیات بر ارث نسبت به اموال او تعلق نخواهد گرفت. زیرا قانون گذار در متن قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا برای اموال شهدا، ارثی را در نظر نگرفته است و در نتیجه نسبت به اموال بستگان درجه اول ایشان، مالیات بر ارث همچنان وجود خواهد داشت. بنابراین در این فرض، وراث موظف هستند مالیات بر ارث پدر شهید را به دولت پرداخت کنند.

مالیات بر ارث پدر شهید

میزان مالیات بر ارث پدر با توجه به متن قوانین!

میزان مالیاتی که به اموال پدر تعلق می‌گیرد، با در نظر گرفتن متن هر یک از قوانین نامبرده متفاوت خواهد بود. درصدهای مالیاتی را با در نظر گرفتن هر یک از این قوانین، بررسی خواهیم کرد.

قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۶

 1. مطابق این قانون، اگر اموال، حداکثر ۵ میلیون تومان ارزش داشته باشند، نسبت به وراث طبقه اول، ۵ درصد مالیات بر ارث و نسبت به وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب ۱۵ درصد و ۳۵ درصد مالیات بر ارث، تعلق خواهد گرفت.
 2. همچنین اگر دولت، میزان ارزش معاملاتی اموال را بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیرد، وراث طبقات اول، دوم و سوم به ترتیب موظف هستند مالیاتی به میزان ۱۵ درصد، ۲۵ درصد و ۴۵ درصد را پرداخت کنند.
 3. اگر ارزش کل اموال، ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان باشد، میزان مالیاتی که به هر یک از طبقات وراث، تعلق می‌گیرد، به ترتیب ۲۵ درصد، ۳۵ درصد و ۵۵ درصد خواهد بود.
 4. در نهایت نیز قانون گذار، تکلیف اموالی که بیشتر از ۵۰ میلیون تومان ارزش دارند را مشخص کرده است. مطابق این قانون، به وراث حاضر در طبقه اول، ۳۵ درصد مالیات بر ارث تعلق خواهد گرفت. این میزان مالیات برای طبقه دوم، ۴۵ درصد و برای طبقه سوم، ۶۵ درصد خواهد بود.

قانون تصویب شده در سال ۱۳۹۴

با توجه به این نکته که نسبت به هر یک از اموال در متن قانون جدید، درصد خاصی به عنوان مالیات بر ارث تعیین شده است، درصدهای مربوط به هر یک از طبقات وراث را با توجه به نوع مال، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مالیات بر ارث پدر نسبت به املاک

 1. وراث طبقه اول: ۷/۵ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۱۵ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۳۰ درصد

مالیات بر ارث پدر نسبت به اموال وسایل حمل و نقل

 1. وراث طبقه اول: ۲ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۴ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۸ درصد

اوراق مشارکت و منافع سهام و انواع سپرده‌ها

 1. وراث طبقه اول: ۳ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۶ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۱۲ درصد

مالیات بر ارث پدر نسبت به سهامی که خارج از بورس قرار دارند.

 1. وراث طبقه اول: ۶ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۱۲ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۲۴ درصد

سهام داخل در مورد اخیر

 1. وراث طبقه اول: ۰/۵ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۱ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۲ درصد

سایر اموال و حقوق مالی و اموال موجود در خارج از کشور

 1. وراث طبقه اول: ۱۰ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۲۰ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۴۰ درصد

اسناد مورد تایید کارشناسان حقوقی دادازما

اسنادی که در این قسمت از مطلب امروز بررسی می‌کنیم، کاربردی‌ترین نوشته‌های حقوقی هستند که توسط وراث تنظیم می‌شوند. شما می‌توانید توضیحات مربوط به هر یک از اسناد زیر را مطالعه و سپس مناسب‌ترین آن‌ها را با توجه به نیاز خود دریافت کنید.

قبل از وفات

مورث می‌تواند قبل از وفات، اموال خود را بین وراث تقسیم کند. در این صورت:

 1. بعد از فوت، مالیاتی نسبت به اموال منتقل شده تعیین نخواهد شد.
 2. مورث می‌تواند به صلاحدید خود، میزان سهم هر یک از وراث را تعیین کند.

برای تقسیم ارث قبل از فوت می‌توانید از سند زیر استفاده کنید.

نمونه تقسیم نامه قبل از فوت

بعد از وفات

با استفاده از تفاهم نامه تقسیم ارث می‌توان تقسیم ارث بین وراث را به انجام رساند. برای تحقق این هدف، سند زیر دقیقا مناسب شما است.

نمونه تقسیم نامه ارث

انتقال سهم

هر یک از وراث می‌توانند سهم الارث خود را به سایر اشخاص منتقل کنند. در این صورت، تنظیم سند زیر به شما توصیه می‌شود.

نمونه صلح نامه سهم الارث

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *