صلح نامه عادی سهم الارث

یکی از انواع اسنادی که در حال حاضر، توسط وراث شخص فوت شده تنظیم می‌شود، صلح نامه عادی سهم الارث است. زمانی که ورثه قصد تقسیم اموال را دارند، می‌توانند از دو روش زیر استفاده کنند:

 1. تقسیم ارث قانونی یا تقسیم ارث توافقی با تنظیم نمونه صلح نامه عادی سهم الارث
 2. تقسیم ارث توسط دادگاه

بنابراین با تنظیم نمونه صلح نامه عادی سهم الارث ، امکان استناد به قانون یا حتی توافقات ورثه وجود خواهد داشت. توجه داشته باشید که مراجع قضایی نیز این نکته را بررسی می‌کنند که آیا ورثه در خصوص تقسیم ارث ، با یکدیگر اتفاق نظر دارند یا خیر. در صورت وجود توافقات، مراجع نیز بر اساس آن‌ها، رای صادر می‌کنند. در غیر این صورت، به قوانین تعیین کننده سهم، مراجعه می‌شود.

مطلب امروز به صلح نامه عادی سهم الارث اختصاص دارد. در این نوشتار، نکات و شرایطی که به این عقد اختصاص دارند را بررسی می‌کنیم. البته قبل از بیان موارد اشاره شده، ماهیت این عقد و مفهوم عادی بودن را ذکر خواهیم کرد.

نمونه صلح نامه عادی سهم الارث

موضوع این نوشتار، نوعی عقد صلح است که در متن قانون مدنی نیز برای آن، شرایطی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر وراثی که قصد تنظیم این عقد کاربردی را دارند، موظف هستند نکاتی که در قانون و در خصوص عقد صلح بیان شده است را رعایت کنند. در غیر این صورت، عقد تنظیم شده توسط آن‌ها قانونی نخواهد بود. توجه داشته باشید که موضوع این عقد، ممکن است دو مورد زیر باشد:

 1. تقسیم اموال
 2. انتقال سهم قانونی به سایر وراث یا اشخاص ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی)

مفهوم عقد عادی

با وجود آنکه تلاش‌هایی در خصوص ثبت عقود در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور انجام شده است اما همچنان عقودی وجود دارند که سال‌های گذشته و بدون ثبت، تنظیم شده‌اند. بنابراین در حال حاضر دو نوع عقد وجود دارد:

 1. عقد عادی: این سند، در هیچ یک از دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده است. به این نوع از عقود، اسناد عادی نیز می‌گویند.
 2. عقد رسمی: این سند، در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است. در نتیجه قانون، اعتبار زیادی را برای آن در نظر می‌گیرد. به این نوع از عقود، اسناد رسمی نیز می‌گویند.

البته پیشنهاد می‌شود که ورثه، بعد از نگارش نمونه صلح نامه عادی سهم الارث ، برای رسمی کردن آن، به دفترخانه ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند. مراجع قضایی، بیش از گذشته، اسناد رسمی را می‌پذیرند و در نتیجه به نظر می‌رسد برای حفظ اعتبار عقد، ضروری است که این اقدام، انجام شود.

شرایط حاکم بر نمونه صلح نامه عادی سهم الارث

ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان می‌کند: «برای صحت هر مصالحه، شرایط زیر اساسی است:

 1. قصد
 2. رضا
 3. اهلیت
 4. موضوع معین
 5. مشروعیت جهت معامله

هر یک از موارد اشاره شده را در ادامه بررسی می‌کنیم.

قصد تنظیم نمونه صلح نامه عادی سهم الارث

قصد انشا به معنای اراده باطنی برای تنظیم نمونه صلح نامه عادی سهم الارث است. در فرض فقدان قصد انشا، عقد تنظیم شده بین ورثه باطل خواهد بود. توجه داشته باشید که قصد انشا، ممکن است به وسیله امضا یا اثر انگشت شخص، نشان داده شود. با این وجود، در فرضی که اعلام قصد، در حالت مستی، بیهوشی، خواب و غیره انجام شود، نمی‌توان گفت که عقد محقق شده است. همچنین در فرض وجود قصد و مخدوش بودن رضا، عقد تنظیم شده غیر نافذ خواهد بود.

رضا

برای تنظیم نمونه صلح نامه عادی سهم الارث ، هر یک از ورثه باید رضایت نفسانی داشته باشند. در بحث قصد اشاره کردیم که عدم وجود رضای باطنی، می‌تواند زمینه غیر نافذ شدن عقد را فراهم کند. در این صورت، تنها راه برای تحقق اثر حقوقی، اجازه شخصی است که از تنظیم عقد رضایت نداشته است. به این مساله، در مبحث اکراه نیز اشاره خواهیم کرد.

نمونه صلح نامه عادی سهم الارث

اهلیت استیفا

منظور از اهلیت استیفا، شایستگی شخص برای تصرف در حقوق و اموال او است. به عبارت دیگر عاقل، بالغ و رشید بودن از جمله شرایطی هستند که وجود آن‌ها برای تنظیم نمونه صلح نامه عادی سهم الارث ، ضروری است. در غیر این صورت، به دلیل فقدان اهلیت، عقد تنظیم شده باطل یا غیر نافذ به مفهوم اخص خواهد بود. توجه داشته باشید که در فرض حضور محجور در بین ورثه، تقسیم اموال، زیر نظر مراجع قضایی و با حضور ولی یا قیم انجام خواهد شد.

موضوع معین

ورثه موظف هستند موضوع عقد را با دقت تعیین کنند. فرض کنید افراد کنار یکدیگر جمع شده‌اند و قصد تنظیم تقسیم نامه زمین کشاورزی را دارند. متوفی مالک یک قطعه ملک در سمنان و سه قطعه در فارس بوده است. در این فرض، ورثه باید با دقت، زمین مورد نظر را تعیین کنند تا از بروز هر گونه اشتباه، جلوگیری شود. توضیحات مربوط به اشتباه را در ادامه همین مطلب، بررسی می‌کنیم.

مشروعیت جهت صلح نامه عادی سهم الارث

منظور از مشروعیت، قانونی بودن و منظور از جهت نیز انگیزه هر یک از وراث، برای تنظیم نمونه صلح نامه عادی سهم الارث است. با توجه به هدف تنظیم این عقد، معمولا جهت تنظیم، مشروعیت کافی را دارد.

نکات مهم

در ادامه، نکات مهمی که به عقد امروز ما اختصاص دارند را بررسی می‌کنیم.

اشتباه

قانون گذار، هر گونه اشتباه در موضوع و شخص طرف مصالحه را موجب بطلان آن دانسته است. بنابراین همانطور که بیان کردیم، اگر اشتباه در موضوع توافق به وجود آید، عقد تنظیم شده باطل خواهد بود. علاوه بر این در صورتی که شخصی به عنوان وارث، طرف عقد تنظیم شده قرار گیرد اما در نهایت مشخص شود که این شخص، وارث نبوده است، به علت اشتباه در شخص طرف مصالحه، عقد تنظیم شده باطل خواهد بود.

اکراه

منظور از اکراه، اجبار و تهدید شخص به انجام کاری است که او تمایل به انجام آن ندارد. این مساله زمانی به وجود می‌آید که یکی از وراث، دیگری را ملزم به امضای عقد کند یا به اجبار از او بخواهد تا برای تقسیم اموال، رضایت دهد. وجود اکراه، رضای نفسانی شخص را از بین می‌برد. در نهایت نیز عقد تنظیم شده غیر نافذ می‌شود و در نتیجه اثر حقوقی آن، منوط به رضایت شخص موضوع اکراه خواهد بود.

تدلیس

اگر در هنگام تنظیم عقد، به اختیار تدلیس اشاره شده باشد، شخصی که از سایر وراث فریب خورده است، می‌تواند برای فسخ عقد اقدام کند. در این صورت، امکان تقسیم مجدد اموال توسط ورثه یا مراجع قضایی، وجود خواهد داشت.

تنظیم عقد!

تنظیم نمونه صلح نامه عادی سهم الارث بسیار تخصصی و نیازمند اطلاع از متن قوانین است. همچنین بسیاری از دعاوی که در حال حاضر در مراجع قضایی اقامه می‌شود، ناشی از عدم تنظیم عقود به شیوه صحیح است. بنابراین شما می‌توانید وظیفه تنظیم عقد خود را به ما بسپارید. مرجع تخصصی ارث (دادازما) با بهره مندی از تجربه و توانمندی وکلا و کارشناسان حقوقی، می‌تواند شما را در یک تقسیم عادلانه همراهی کند. برای ثبت درخواست تنظیم عقد، بر روی تنظیم اوراق قضایی بزنید.

علاوه بر تنظیم عقد، می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای تیم حقوقی ما نیز بهره مند شوید. این خدمات شامل ارائه راهکارهای حقوقی و قضایی به کاربران، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت است. برای ثبت درخواست، بر روی مشاوره حقوقی تلفنی بزنید.

عقود کاربردی برای شما!

در این قسمت، به مهم‌ترین عقودی اشاره می‌کنیم که روزانه توسط کاربران دادازما مورد استفاده قرار می‌گیرد. توضیحات مربوط به هر عقد، در صدر عکس‌های زیر بیان شده است. بنابراین با مطالعه این توضیحات، می‌توانید عقد مناسب خود را دریافت کنید.

اگر تصمیم دارید اموال را قبل از وفات بین خود تقسیم کنید، می‌توانید سند زیر را مورد استفاده قرار دهید. یک طرف عقد، مالک اموال و طرف دیگر، وراث احتمالی او یا سایر اشخاص هستند.

نمونه تقسیم نامه قبل از فوت

در صورتی که قصد دارید اموال متوفی را بین خود تقسیم کنید، عقد تقسیم زیر، دقیقا مناسب شما است.

نمونه تقسیم نامه ارث

در نهایت، ممکن است تقسیم اموال نیز انجام شده باشد و بخواهید سهم الارث خود را به سایر وراث یا اشخاص ثالث انتقال دهید. این انتقال ممکن است با دریافت عوض یا بدون دریافت آن انجام شود. بنابراین می‌توانید عقد خود را به صورت معوض یا غیر معوض تنظیم کنید.

نمونه صلح نامه سهم الارث

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *