مالیات بر ارث مغازه

مالیات بر ارث مغازه دینی قانونی است که بعد از فوت متوفی، نسبت به مغازه او در نظر گرفته می‌شود. سالانه در قانون بودجه کشور، منابع مالی تعیین می‌شوند. مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نیز به همراه سایر منابع در این قانون قرار می‌گیرد و دولت بر اساس این دریافت‌ها، میزان بودجه هر بخش دولتی را مشخص می‌کند. مالیات بر ارث مغازه نیز که در دسته انواع مالیات‌های قانونی قرار می‌گیرد، از افرادی دریافت می‌شود که فوت کرده‌اند و یکی از اموال آن‌ها، ملک تجاری یا مغازه است. بنابراین ورثه این شخص وظیفه دارند برای پرداخت این دین، به اداره امور مالیاتی مراجعه کنند.

درصد مالیات بر ارث مغازه در متن قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده است و محاسبه مالیات بر ارث مغازه نیز بر اساس همین درصدهای قانونی انجام می‌شود. البته نکات مهمی در خصوص این مالیات وجود دارد که توسط قانون گذار و در هر یک از متون قانونی بیان شده است. بنابراین در ادامه مباحث کاربردی و نکات مهم مربوط به این مالیات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مالیات ارث مغازه به چه اموالی تعلق می‌گیرد؟

به طور کلی کلیه اموال غیرمنقولی که با حضور در آن‌ها می‌توان برای کسب درآمد اقدام کرد، مشمول مالیات بر ارث مغازه تجاری هستند. در حقیقت در صورتی که این اماکن، صفت تجاری داشته باشند، مشمول مالیات خواهند بود. به عنوان مثال مالیات به اماکنی همچون سوپر مارکت‌ها، رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها، کفش‌فروشی‌ها و غیره تعلق می‌گیرد.

اهمیت اطلاع از شرایط این مالیات

به طور کلی تا قبل از پرداخت مالیات‌ها، امکان تقسیم اموالی که این دین قانونی به آن‌ها تعلق گرفته است، وجود ندارد. بنابراین ورثه موظف هستند با اطلاع از نکاتی که به این مبحث اختصاص دارد، برای پرداخت این دیون اقدام کنند. در بین این مالیات‌ها، بدون شک مالیات ارث مغازه بیشترین میزان سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد. در حقیقت همانطور که در مطالبی همچون مالیات بر ارث املاک مسکونی مشاهده می‌کنیم، درصد ثابتی برای محاسبه مالیات بر ارث وجود دارد و وراث نیز میزان مالیات را بر اساس همان درصدها محاسبه می‌کنند.

این در حالی است که میزان مالیات بر ارث مغازه با توجه به شرایط خاصی محاسبه می‌شود و در صورتی که ورثه، به نکات مهم مربوط به محاسبه مالیات بر ارث مغازه توجه نکنند، در آینده ممکن است با موانع متعددی مواجه شوند.

قانون مالیات بر ارث مغازه

در حال حاضر دو متن قانونی، درصد مالیات بر ارث مغازه را مشخص کرده‌اند. با این وجود شما به عنوان یکی از ورثه یا نماینده آن‌ها، توجه داشته باشید که مخاطبان هر یک از این قوانین مشخص شده‌اند. این قوانین و مشمولین آن‌ها به شرح زیر هستند:

 1. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶: این قانون برای آن دسته از متوفیانی کاربرد دارد که قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ از دنیا رفته‌اند. بنابراین ورثه تابع این قانون حق ندارند از متن قانون دیگری استفاده کنند.
 2. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵: در مقابل، این قانون برای آن دسته از متوفیانی کاربرد دارد که بعد از تاریخ مذکور از دنیا رفته‌اند. بنابراین وراثی که مورثین خود را از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تا به امروز از دست داده‌اند، وظیفه دارند محاسبه مالیات بر ارث مغازه را بر اساس این قانون انجام دهند.

شرایط حاکم بر قوانین

 1. ورثه‌ای که مشمول قانون سابق هستند، وظیفه داشتند اظهارنامه مالیات بر ارث را حداکثر تا شش ماه بعد از فوت متوفی به اداره امور مالیاتی تقدیم کنند. در غیر این صورت به آن‌ها جریمه مالیات بر ارث تعلق می‌گرفت. این در حالی است که ورثه مشمول قانون اصلاح شده وظیفه دارند این اظهارنامه را حداکثر تا یک سال بعد از فوت متوفی، به اداره امور مالیاتی تقدیم کنند. در غیر این صورت، جریمه‌ای برای آن‌ها تعیین نمی‌شود بلکه کسر دیون و واجبات مالی موضوع صدر ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین هزینه‌های کفن دفن، انجام نخواهد شد.
 2. ورثه مشمول قانون مالیات بر ارث مغازه سابق وظیفه داشتند میزان مالیات بر ارث تمام اموال را به صورت همزمان به اداره امور مالیاتی تقدیم کنند. در غیر این صورت، امکان دریافت گواهی حصر ورثه وجود نداشت. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که این نوع از مالیات به مالیات بر ارث انحصار وراثت نیز مشهور است. در مقابل وراث مشمول قانون اصلاح شده، می‌توانند مالیات بر ارث هر یک از اموال شخص فوت شده را در زمان تقسیم اموال او به اداره امور مالیاتی تقدیم کنند. دریافت گواهی اشاره شده نیز منوط به پرداخت مالیات نیست و ورثه می‌توانند بدون ارائه گواهی مالیات بر ارث ، برای دریافت این گواهی اقدام کنند.
 3. در متن قانون سابق برای اموال، یک درصد ثابت در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر معیار محاسبه مالیات بر ارث در قانون سابق، میزان ارزش پلکانی اموال و هر یک از طبقات وراث است. این در حالی است که قانون اصلاح شده، برای هر یک از اموال شخص فوت شده درصد خاصی را در نظر گرفته است. در نتیجه اگر ورثه مشمول این قانون باشند، درصد مالیات بر ارث مغازه آن‌ها جدا از درصد سایر اموال خواهد بود.

مالیات بر ارث مغازه و نکات مهم آن در قانون اصلاح شده

قبل از اشاره به نحوه محاسبه مالیات بر ارث مغازه ، باید به این نکته اشاره کنیم که هنگامی که ورثه قصد محاسبه این مالیات را دارند، باید توجه داشته باشند که علاوه بر محل کسب و کار، بالکن، انبار و اجناس داخل در مغازه نیز مشمول مالیات بر ارث خواهند بود. در نتیجه علاوه بر درصدهایی که در ادامه و در خصوص محیط کسب و کار بیان می‌کنیم، میزان مالیات بر ارث نسبت به اموال اشاره شده، به شرح زیر محاسبه می‌شود:

 1. نسبت به انباری مغازه: میزان این مالیات برابر با ۵۰ درصد از ارزش مغازه در هر متر مربع از ورثه دریافت می‌شود.
 2. نسبت به بالکن مغازه: میزان مالیات بالکن برابر با یک سوم از ارزش مغازه در هر متر مربع محاسبه و از ورثه دریافت خواهد شد.
 3. نسبت به اموال و اجناس موجود در مغازه: به میزان ۱۰ درصد از ارزش کل اموال موجود در مغازه به عنوان مالیات بر ارث از ورثه دریافت می‌شود.

توجه داشته باشید که این نکات به ورثه مشمول قانون اصلاح شده اختصاص دارد.

مالیات ارث مغازه و نکات مهم آن در قانون سابق

در قانون سابق نیز به نکات خاصی اشاره شده است که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

 1. در صورتی که ورثه شخص فوت شده، وراث حاضر در طبقه اول باشند، به میزان سه میلیون تومان از سهم هر یک از ورثه به عنوان معافیت مالیات ارث کسر می‌شود.
 2. در صورتی که در بین ورثه حاضر در طبقه اول، فرد کمتر از ۲۰ سال یا محجور یا معلول از کار افتاده حضور داشته باشد، میزان مبلغ اشاره شده، به مبلغ پنج میلیون تومان تغییر می‌کند.

مالیات بر ارث مغازه چقدر است ؟

در این بخش از نوشتار، میزان درصد مالیات بر ارث مغازه را با در نظر گرفتن هر یک از قوانین سابق و اصلاح شده بررسی می‌کنیم.

قانون سابق

اشاره کردیم که اگر ورثه مشمول این قانون باشند، میزان مالیات‌ها با در نظر گرفتن دو معیار زیر محاسبه می‌شود:

 1. ارزش کل اموال
 2. طبقات ورثه

با توجه به این موارد، درصدهای مالیاتی به شرح زیر هستند:

 1. در صورتی که ارزش کل اموال، تا سقف ۵ میلیون تومان باشد: ورثه طبقه اول: ۵ درصد. ورثه طبقه دوم: ۱۵ درصد. ورثه طبقه سوم: ۳۵ درصد.
 2. در شرایطی که ارزش اموال حداقل ۵ میلیون تومان و حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد: ورثه طبقه اول: ۱۵ درصد. ورثه طبقه دوم: ۲۵ درصد. ورثه طبقه سوم: ۴۵ درصد.
 3. اگر ارزش اموال حداقل ۲۰ میلیون تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان باشد: ورثه طبقه اول: ۲۵ درصد. ورثه طبقه دوم: ۳۵ درصد. ورثه طبقه سوم: ۵۵ درصد.
 4. در صورتی که ارزش اموال، مازاد بر ۵۰ میلیون تومان باشد: ورثه طبقه اول: ۳۵ درصد. ورثه طبقه دوم: ۴۵ درصد. ورثه طبقه سوم: ۶۵ درصد.

قانون اصلاح شده

گفتیم که در این قانون، درصدهای خاصی برای هر یک از اموال شخص فوت شده تعیین شده است. بنابراین میزان مالیات بر ارث مغازه نسبت به هر یک از طبقات ورثه به شرح زیر است:

 1. وراث طبقه اول: ۳ درصد
 2. وراث طبقه دوم: ۶ درصد
 3. وراث طبقه سوم: ۱۲ درصد

علاوه بر این درصدها، به درصدهایی که به مغازه و اموال موجود در آن اختصاص دارند نیز توجه داشته باشید.

پیشنهاد ما

بهره مندی از خدمات وکیل مالیات بر ارث در شرایطی که امروز بر جامعه حاکم است، آسان به نظر نمی‌رسد. با این وجود دادآزما مشاوران و کارشناسان حقوقی خود را تضمین کرده و با ارائه خدمات به کاربران خود، سعی در تسهیل اقدامات حقوقی آن‌ها دارد. بنابراین برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی متخصصان حقوقی و مالیاتی، بر روی لینک قبل بزنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *